Ordningsregler

Praktiska arrangemang

 • Håll tider
 • Ta med rätt material
 • Förvara ytterkläder och övrig utrustning på angiven plats. Undvik att ta med värdesaker till skolan (skolan ersätter inte)

Korrekt beteende

 • Respektera alla i skolan. Vi tolererar ingen mobbning!
 • Var hjälpsam och hövlig
 • Använd ett vårdat språk
 • Ge varandra arbetsro
 • Mobiltelefonerna används under lektionerna endast i inlärningssyfte, mobiltelefonerna placeras i mobilkorgen i början av lektionen. Man ska inte fotografera andra utan tillstånd. Mobiltelefonerna används inte i matsalen
 • Bete dig sakligt i matsalen och andra utrymmen i skolan
 • Ät och drick inte under lektionerna

Närmare bestämmelser om föremål och ämnen

 • Det är förbjudet att använda och inneha farliga föremål eller rusmedel såsom tobaksprodukter, alkohol och droger i skolan och dess omnejd. Användning av energidrycker är även förbjudet.

Hantering av skolans egendom

 • Hantera skolans egendom och undervisningsmaterial varsamt och enligt givna direktiv
 • Låt andras saker vara i fred
 • Ersätt förstört, söndrat eller borttappat material

Städning och skötsel av skolans lokaler

 • Städa alltid efter dig, både i klassrum och gemensamma utrymmen
 • Håll skolan snygg och prydlig

Vistelse i skolbyggnaderna och på skolområdet

 • Rör dig lugnt inomhus
 • Avlägsna dig inte från skolområdet utan lov

Skolvisa rekommendationer

 • Håll skolans dörrar låsta och släpp inte in utomstående