Ordningsregler

För att skapa arbetsro och goda resultat måste alla som arbetar i skolan
komma överens. Det beror på var och en av oss, alltså också på dig, att
här råder trivsel och en känsla av gemenskap.

Ordningsreglerna gäller även vid andra tillställningar och special-
arrangemang i skolans regi. Reglerna kan inte behandla allt som rör
skolan. Rätta dig efter skolans föreskrifter och tänk själv på vad som är
vettigt, rätt och lämpligt. Tänk på att personal och lärare utför sitt arbete.

Praktiska arrangemang
● Du, liksom andra har läroplikt. För att skolarbetet skall löpa bra
krävs punktlighet. Kom i tid till lektioner försedd med rätt material.
● Under lektioner och i matsalen har du inte ytterkläder eller mössa
på. Undvik att ta med värdesaker till skolan, skolan ersätter inte. Skriv ditt namn på alla dina ägodelar.
● I skolans utrymmen dricker vi inte energidrycker.

Korrekt beteende
Med tanke på dig själv, dina kamrater, lärare och personal är det viktigt att
du uppträder artigt och hänsynsfullt, samt att du minns att alla behöver
arbetsro. Mobbning, våld, rasism och trakasserier accepteras inte i någon
form.
● Ingrip eller meddela då du upptäcker kränkningar, mobbning eller
rasistiskt beteende.
● Vi uppträder alla hänsynsfullt, artigt och vänligt mot varandra.
● Du använder ett vårdat språk.
● Du respekterar att klassrummet är ett arbetsrum och att alla där
har rätt till arbetsro.
● Mobiltelefonerna används under lektion endast i inlärningssyfte.
Mobiltelefonen kan placeras i mobillådan eller hålls på ljudlöst i
skolväskan. Du minns väl att det är förbjudet att fotografera och
filma andra utan lov!
● Mobiltelefonen används inte i matsalen.
● Du hjälper till att hålla skolan ren och snygg, är rädd om skolans
utrymmen och har ett gott uppträdande i matsalen. Skräpa inte i
korridoren och aulan, använd sopkorgar!
● Under lektionstid äter och dricker du inte, gäller även tuggummi.
● Mellanmål och medhavd vägkost äts i matsalen, inte i korridorerna
eller andra utrymmen.

Närmare bestämmelser om föremål och rusmedel
● Det är förbjudet att använda och inneha farliga föremål eller
rusmedel såsom tobaksprodukter, alkohol och droger i skolan och
dess omnejd.

Hantering av skolans egendom
● Hantera skolans egendom och undervisningsmaterial varsamt och
enligt givna direktiv.
● Låt andras saker vara i fred.
● Ersätt förstört, söndrat eller borttappat material.

Städning och skötsel av skolans lokaler
● Städa alltid efter dig, både i klassrum och gemensamma utrymmen.
● Håll skolan snygg och prydlig, inget klott på väggar eller
andra ytor.

Vistelse i skolbyggnaderna och på skolområdet
● Rör dig lugnt inomhus, högertrafik gäller.
● Ingen trafik från huvudingången mot Smedsgatan
(byggarbetsplats!), du får inte vistas på granngårdarna.
● Avlägsna dig inte från skolområdet utan lov. Du får vistas på det
anvisade uteområdet under matrasten (kl. 10.00-12.55).
● Cyklar skall ställas på anvisad plats och du ansvarar själv för dem.
De får inte användas under skoldagen utan särskilt lov.
● Håll skolans dörrar låsta och släpp inte in utomstående
Alla koder är personliga och får inte ges vidare.