Ordningsregler

Praktiska arrangemang

 • Håll tider
 • Ta med rätt material
 • Förvara ytterkläder och övrig utrustning på angiven plats. Undvik att ta med värdesaker till skolan (skolan ersätter inte)
 • Mössa, keps, huva och ytterkläder används inte på lektioner eller i matsalen

Korrekt beteende

 • Respektera alla i skolan. Vi tolererar ingen mobbning!
 • Var hjälpsam och hövlig
 • Använd ett vårdat språk
 • Ge varandra arbetsro
 • Mobiltelefonerna används under lektionerna endast i inlärningssyfte, mobiltelefonerna placeras i mobilkorgen i början av lektionen. Man ska inte fotografera eller filma andra utan tillstånd. Mobiltelefonerna används inte i matsalen och under allmänna tillställningar
 • Bete dig sakligt i matsalen och andra utrymmen i skolan
 • Ät och drick inte under lektionerna
 • Mellanmålet äts i matsalen (gäller både eget mellanmål och köpt från Arkeas mellanmålsförsäljning)

Närmare bestämmelser om föremål och ämnen

 • Det är förbjudet att använda och inneha farliga föremål eller rusmedel såsom tobaksprodukter, alkohol och droger i skolan och dess omnejd.  Även användning av energidrycker är förbjudet
 • Cyklar och andra motorfordon används inte under skoldagen

Hantering av skolans egendom

 • Hantera skolans egendom och undervisningsmaterial varsamt och enligt givna direktiv
 • Låt andras saker vara i fred
 • Ersätt förstört, söndrat eller borttappat material

Städning och skötsel av skolans lokaler

 • Städa alltid efter dig, både i klassrum och gemensamma utrymmen
 • Håll skolan snygg och prydlig

Vistelse i skolbyggnaderna och på skolområdet

 • Rör dig lugnt inomhus
 • Avlägsna dig inte från skolområdet utan lov

Skolvisa rekommendationer

 • Håll skolans dörrar låsta och släpp inte in utomstående
 • Alla koder är personliga och får inte ges vidare