SelinsPedagogik

SelinsPedagogik

Välkommen till SelinsPedagogik.fi där delar jag med mig om mina tankar om Specialpedagogisk utvärdering, handledning  och undervisning.   Jag har arbetat som klass- och speciallärare i Åbo i 30 år. Jag är lyckligt lottad. Alla eleverna i Cygnaeus skola i Åbo är mina elever. Därtill samarbetar jag med samtliga svenska förskolor i Åbo. Mitt uppdrag är speciallärare på Braheskolan och Cygnaeus samt handledande speciallärare för förskolan och skolorna i svenska Åbo.