Naturskola för åk 3

 

Åbolands naturskola höll en intressant och rolig dag för treorna i Vårdbergsparken.
Vi fick undersöka småkryp såsom gråsuggor, tusenfotingar och spindlar. Spännande!