Vi som jobbar här

Vi som jobbar här

Här nedan presenteras skolans årskursvisa team.

Team 1
Här är vårt glada ettans gäng! Katri jobbar som skolgångshandledare. Sari är lärare och Ingrid (fattas från bilden) handledare i lilla klassen. Klasslärarna Marika och Carola undervisar i åk 1. Dessutom undervisar Marika i gymnastik och finska i åk 4 och Carola i musik i åk 2.

Team 2

I team 2 jobbar Juha, Carolina och Petra. Teamets mål är att alla ska må bra, både i knopp och kropp.

Team 3

I Team 3 jobbar Karina, Pia, Carolina och Cia. Teamets mål är trygga och glada elever.

Team 4

Vi som jobbar i Lustgården (övre raden fr.v.) är Jaana Kivikoski, Salla Multisilta, Frida Roth, (nedre raden fr.v.) Lotta Svartsjö, Ida-Maria Nilsson och Terese Grön.

Jaana är ursprungligen finskalärare och numera också klasslärare. Hon ansvarar i första hand för 4a.

Salla är specialklasslärare och pendlar i år mellan båda basgrupperna i åk 4. Hon är den rätta att kontakta då man funderar på sitt barns behov av stöd.

Frida jobbar som handledare i skolan och på frittis. Hon gillar katter, musik och film.

Lotta är 4b:s klasslärare och musikansvarig i Sirkkala. Hon är också med i skolans ledningsgrupp och kan kontaktas i omsorgsärenden.

Ida är ambulerande handledarresurs och hoppar in där hon behövs. Hon ansvarar också för frittis.

Terese är utbildad lärare inom småbarnspedagogiken, men trivs bra numera med lite äldre barn. Hon jobbar i år som handledare och man hittar henne främst i 4b.


Team 5

Team 5 består av Jasmin Bilenberg, Jimmy Svartsjö, Malin Mäkiö och Henna Strandén (Susanne Hannus saknas från bilden).
Jasmin är klasslärare för 5a, Jimmy för 5b, Malin pendlar som specialklasslärare i både klasserna och skolcoachen Henna finns till främst i 5b. Susanne Hannus jobbar som skolgångshandledare i både klasser.
Vi i team 5 gillar god mat, glada miner och roliga idrottsevenemang!

 


Team 6

I team 6 jobbar Lotta Liljeström, Diana Blomster, Marcus Lindroos, Richard Rajala och Nicholas Honkanen.

Lotta jobbar som speciallärare i åk 3-6, Diana är klasslärare i 6a, Marcus är klasslärare i 6b, Richard jobbar som teamets skolgångshandledare och Nicholas är teamets specialklasslärare.

 

Team klasslösa

Välkommen till vårt klasslösa, glada och spretiga gäng. Vi finns här och där.

Robin jobbar i åk 1-6. Spec Lotta jobbar som speciallärare i åk 3-6. Jessica jobbar i åk 1-6 främst med datorer och lärplattor. Tove jobbar som speciallärare i åk 1-2.

Kommentarer är stängda.