Situationsbilder

Situationsbilder

Vår skolvardag såhär på slutrakan är inte som en vanlig skoldag.

Skolgården är indelad, rasttiderna helt  nya, en del äter i gymnastiksalen och maten portioneras ut. Klasslärarna följer sin klass hela dagen och vi lärare får ha lärarmöten endast digitalt.

Delar upp gårdenvår andra matsalLärarmöte via webben

Jag tror ändå att det är helt bra att tillsammans få sätta punkt för läsåret. Våra sexor sätter så småningom punkt för sin lågstadietid. Idag hjälpte de med att måla nya, fräscha kingrutor.

Åk6 målar kingrutorna

Kommentarer är stängda.