Fadderträff

Idag hade årskurs 1 och 4 en lektion tillsammans. Först läste faddrarna lite för sina fadderbarn och sedan hade vi gemensamma utelekar tillsammans. En fantastisk lektion tyckte både elever och lärare!