Utrymningsövning

På tisdag hade skolan en utrymningsövning. Vi övade att ta oss ut ur skolan om en fara skulle uppstå.

Alla elever samlades i vårdbergsparken.

UtrymningsövningUtrymningsövningUtrymningsövning Utrymningsövning