Elevagenter i arbete

Skolan har några elevagenter, här jobbar två av våra agenter. Elevagenterna kommer in i olika klasser och hjälper till med programmering. Här är tanken elever hjälper elever det viktiga. Victor och Casimir berättar för eleverna i åk 4 hur man programmerar Spherobollar.

Här visar våra elevagenter Casimir och Victor hur man jobbar med Spherobollar!
Casimir och Victor visar och berättar!

Ibland stöter man på problem och då är det bra att vara två, så att man kan bolla och fundera ut vad problemet kan bero på. Här sitter elevagenterna och löser problem.

Elevagenter löser problem! Elevagenter löser problem!

Elevagenten Victor hjälper till
Elevagenten Victor hjälper till!

Att bygga banor och programmera Spherobollen är inte alltid lätt, men det är roligt.  När man samarbetar och klurar på problemen tillsammans så löser det sig oftast fort.

Arbete med SpherobollArbete med Spheroboll Arbete med Spheroboll