Skapa spel med Scratch

Åk 6 har under 6 veckor jobbat med att skapa ett eget spel med Scratch under programmeringslektionerna och till viss del även hemma. En fredag visades dessa spel upp i gruppen och alla fick testa spelen. Många fina spel och många glada miner.