Lektion.se

Lektion.seLektion.se är en site där lärare lägger upp lektionsplaneringar. Det är sorterat på ämnen och vilken klass det är ämnat för, det finns även planeringar för förskola eller daghem.

För att kunna ladda ner lektionsplaneringarna krävs det ett konto hos dem, men det är gratis att sätta upp.

Länk

Tips för ett undersökande arbetssätt

Denna idé är tagen från Ann-Catherine Henriksson kurs ”Jag utforskar min omgivning” vid Centret för Livslångt Lärande (CLL) i Åbo.

HanddockorFör att tydliggöra processen när man resonerar kring naturvetenskapliga fenomen kan man introducera fem mjukisdjur/handdockor med olika karaktärer:

  • 1 som funderar, grubblar, frågor
  • 1 har massa idéer/hypoteser
  • 1 praktiker – hur ska vi göra, vad behöver vi för saker för att genomföra det
  • 1 organisatör – hur ska det dokumenteras, ska vi berätta, rita, ta bilder..
  • 1 berättare – berätta vad vi kommit fram till

Jag utforskar min omgivning

Sidan är utifrån en kurs av Ann-Catherine Henriksson vid Centret för Livslångt Lärande (CLL) i Åbo.

Den är riktad för personal inom barnomsorgen med målsättningen:

  • beskriva och konkretisera aktuell beprövad teori kring barnets naturvetenskpliga lärande och ett undersökande arbetssätt
  • uppmuntra kursdeltagaren till reflektion och diskussion kring barnets naturvetenskapliga lärandet tillsammans med kolleger under kursen och på den egna dagvårdsenheten
  • erbjuda kursdeltagaren en verktygsback av olika aktiviteter och idéer att användas i arbetet inom förskola och daghem
  • att använda språket som ett verktyg för det naturvetenskapliga lärandet och att använda naturvetenskap som en kontext för barnets språkutveckling

På sidan finns många exempel av naturvetenskapliga experiment. Här finns även länkar vidare och litteraurtips.

Länk

Mofflor och människor

Håll Sverige Rent

Mofflor och människor är en storyline om hållbar konsumtion av Håll Sverige Rent

Utbildningsmaterialet handlar om våra konsumtionsmönster, samt vilka konsekvenser de har för vår miljö. För att öka medvetenheten om konsekvenserna måste vi se kopplingen mellan de val vi gör i vår vardag och hur de påverkar miljön. För att en ökad medvetenhet ska kunna bidra till förändrade attityder måste vi börja arbetet i tidig ålder. Det här utbildningsmaterialet riktar sig till årskurs F-5. Vi hoppas bidra med att så ett frö till en attitydförändring som leder oss mot ett mer hållbart sätt att konsumera.

Länk

Navet

Navet

Navet är ett så kallat science center, där du upptäcker hur teknik, naturvetenskap och matte hänger ihop. Våra experiment vill väcka din kreativitet och upptäckarglädje om till exempel människokroppen, vattnet, ljuset, universum och hållbar utveckling. Navet är till för upptäcktsresande i alla åldrar.

De har även en nätbutik där det finns naturvetenskapligt/tekniskt material att beställa.

http://www.navet.com/