Moln i burk

Häll varmt vatten i en glasburk. Stäng locket och lägg en tallrik på locket på vilken du lägger snö eller is.
Se hur vattnet formar moln och hur molnet sakta rinner ner som regn.

Fundera på tillsammans med barnen hur det fungerar.
Var kommer molnen ifrån? Vart hamnar regnet? Varför regnar det nedåt? Och så vidare

Egg Drop Challenge

I like challenges. Do you dare to try this I found from Buggy and Buddy?

The challenge is to create a container that will protect an egg from cracking or breaking from a high fall. You can make this as simple or complex as you want depending on the amount of time you have and the ages of kids you are working with.

Materials for the Egg Drop Challenge

 • You can use anything you want!

Procedure

 • Come up with an idea of some type of container you can make to protect an egg from a high fall.
 • Build your container and place the egg inside.
 • Drop the egg from someplace high. (Be sure it’s safe and an adult is with you.)
 • After you drop it look and see if your egg cracked or remained intact.

Questions to Spark More Curiosity & Critical Thinking

Describe your design.

 • Why do you think it will protect the egg?
 • Did it work? Why or why not?
 • How could you improve your design?

Want to go even further?

 • Try dropping the egg from increasing heights. Does it eventually stop working?
 • If your initial design did not work, redesign it and try to improve it. Can you get it work the next time?
 • Fill a box with a large amount of materials that could be used for this project. Then allow each child to only choose 3 items from the box to build their design.

Ägg-dropp utmaning

Jag gillar utmaningar. Vågar ni pröva den här jag hittat från Buggy and Buddy?

Utmaningen är att skapa en behållare som skyddar ett ägg från att spricka eller gå sönder från ett högt fall. Du kan göra detta så enkelt eller komplicerat som du vill beroende på hur mycket tid du har och barnens åldrar du arbetar med.

Material

 • Du kan använda allt du vill!

Procedur

 • Kom med en idé om någon typ av behållare du kan göra för att skydda ett ägg från höga fall.
 • Bygg din behållare och lägg ägget inuti.
 • Släpp ägget från någonstans högt. (Se till att det är säkert och att en vuxen är med dig.)
 • När du har tappat det, se och se om ditt ägg knäckt eller förblev intakt.

Frågor för att ge mer nyfikenhet och kritiskt tänkande

Beskriv din design.

 • Varför tror du att det kommer att skydda ägget?
 • Fungerade det? Varför eller varför inte?
 • Hur kan du förbättra din design?

Vill du gå ännu längre?

 • Försök att tappa ägget från ökande höjder. Slutar det slutligen fungera?
 • Om din ursprungliga design inte fungerade ska du designa den igen och försöka förbättra den. Kan du få det att fungera nästa gång?
 • Fyll en låda med en stor mängd material som kan användas för detta projekt. Låt sedan varje barn bara välja tre objekt i rutan för att bygga sin design.

Regnbågsmjölk

För det här experimentet behöver du:

 • Mjölk med 3 % fett
 •  1 st tallrik
 •  Karamellfärg (ju fler färger ju bättre)
 •  Flytande diskmedel (Fiery fungerar bäst)
 •  1 st bomullstops

Sedan gör du:

 1. Häll mjölk i tallriken så att det täcker hela botten och circa 6 mm djupt.
 2. Droppa lite av de olika karamellfärgerna nära varandra i mitten av tallriken.
 3. Häll en droppe diskmedel på en ända av bomullstopsen
 4. Doppa topsen mitt i mjölken och hall den där för 10-15 sekunder.

Sen kan du förstås även pröva att doppa topsen någon annan stans än I mitten, eller sätta till ytterligare en droppe diskmedel, eller använda något annat än mjölk, eller…

För fler idéer och förklaring till vad som hander rent kemiskt se pdf-fil (571 kB): regnbagsmjolken

Tack Ludvig Wellander och Experimentskafferiet för idén!

(Experimentskafferit verkar ha lagt ner sin sida och jag kan därför inte ge er länken dit.)

 

 

Erasmus+ project

Cygnaeu’s daycare and preschool are part of an Erasmus+ project under the name ”The Competent Learning Process” where science has been a part of the theme. If you want to see the ideas they have been working on, or one of the other seven countries’ contributions, you can find it on the Science and Maths page.