Maailman kieliin tutustumassa 2019

Maailman kieliin tutustumassa

Raunistulan koulun kielitietoisuuspaja kokoontui teemalla ”Sydämen ja suomen kielellä”. Halusimme pajatoiminnassa korostaa ajattelun ja kielen välistä yhteyttä.

Kielipajat kokoontuivat tammi-helmikuussa yhteensä neljä kertaa. Kokoontumisten kesto oli kaksi tuntia kerrallaan. Osallistujia oli keskimäärin 20 oppilasta eri luokka-asteilta 1.-6. painottuen alkuopetukseen.

Pyrimme huomioimaan oppilaiden omia ideoita ja toiveita mahdollisimman paljon. Se lisäsi lasten intoa osallistumiseen. Pajassa oli mm. vierailijoita kertomassa Itävallasta, Japanista ja viittomakielestä. Leikeissä valtakieli oli englanti. Lisäksi hyödynsimme digitaalisia oppimisympäristöjä.

Kuva 1. Pirkko kertoi elämästä Itävallassa ja siellä puhutusta saksan kielestä.

Kuvat 2-3. Yuka kertoi Japanista ja saimme oppia japanin kielen alkeita.

Kuva 4. Päivi opetti viittomia leikkien avulla, tässä esim. hämähäkki oppilaan viittomana.

Oppilaat vastasivat anonyymiin kyselyyn pajasta viimeisellä kokoontumiskerralla. Vastausten mukaan oppilaat arvostivat toiminnan monipuolisuutta ja oppilaiden mahdollisuutta vaikuttaa pajan sisältöihin.

Oppilaiden arvioita pajasta:

”Parasta oli, kun sai oppia uusia kieliä ja olla kavereiden kanssa.”

”Opin eri kieliä ja viittomia.”

Toiveena oli mm. ”enemmän kieliä ja enemmän leikkiä”.

Anne Kuronen ja Markku Koski, Raunistulan koulu

 

 

Minä ja maailman kielet – kielitietoisuuskerho keväällä 2018

Raunistulan koululla on ollut vuosina 2013-2016 kaksi erillistä hanketta, joissa on vahvasti ollut mukana kielitietoisuuden ajatus:

  • Global School for All painottui koulun rooliin kehityskumppanina ja
  • Kielet kulttuurin voimavarana ja globaalin kansalaisen kompetenssina keskittyi mailman eri kieliin

Näistä lähtökohdista oli helppo lähteä kehittämään koulun kielitietoisuuskerhoa. Kohderyhmäksi valittiin tällä kertaa luokkien 1-3 oppilaat, koska he eivät ole olleet vielä koululaisia aikaisempien projektien aikana.

Osana valtakunnallista Kielititetoisesti koulussa -hanketta Raunistulan koulussa järjestettiin keväällä maalis-huhtikuussa 2018 kielitietoisuuskerho teemana ”Kielitietoisuus koulun arjessa”.

Kokeilun tavoitteita:

  1. lisätä oppilaiden kielitietoisuutta
  2. käyttää  omaa kieltä suomen kielen rinnalla
  3. tarjota kielimaistiaisia
  4. pyrkimys tavoitteisiin saavutetaan käyttämällä kaikkia äidinkielen osa-alueita apuna (nelikenttä-kokeilu)
  5. iPadin käyttö toteutuksessa

Kokeilun toteutus:

Kerhoon osallistui keskimäärin 12 oppilasta. Kerho kokoontui viisi kertaa. Viimeinen kerta oli oppilaiden toiveista pidennetty kerhokerta. Alla olevan ohjelman lisäksi kaikkiin kertoihin kuului leikkiä oppilaiden toiveiden mukaan.

 

Ensimmäisellä kerralla, tutustumisen lisäksi, mietittiin osallistujien toiveita kerhon suhteen. Lisäksi opeteltiin iPadin käyttöä sanojen etsimisessä. Oppilaat saivat tietyt sanat, jotka he etsivät haluamallaan kielellä.

Toisella kerralla kokeiltiin ensimmäisellä kerralla opittua.  Lisäksi oli oppilaiden toivomia pieniä englanninkielisiä leikkeja (mm. Look down, Look Up; Vahtikoira in English).

Kolmannella kerralla oli tietoisku maailman kielistä. Mietittiin maailman puhutuimpia kieliä (äidinkielen mukaan). Oppilaat kirjasivat tiedot ylös ja mietittiin oman kielen/kielien roolia mailman kielten kentässä. Leikittiin cold-warm-hot -tavaran etsintää (polttaa avainpiilo -leikki).

Neljännellä kerralla tutustuttiin mandariinikiinaan. Koulumme koulunkäynninohjaaja Jim on opiskellut kiinaa Pekingissä. Hän kertoi kiinan kielestä ja kulttuurista sekä opetti kiinan merkkejä ja sanoja.

Viidennellä eli viimeisellä kerralla koulummme koulunkäynninohjaajaja Radostina opetti bulgarian kieltä ja kyrillisiä kirjaimia. Opimme myös Bulgarian kulttuuria  ja saimme tietoa maasta.

Kaksoistunnin toisella puoliskolla teimme nelikenttäharjoituksen. Nelikenttäharjoituksen tarkoituksena on tukea kahden kielen osaajaa vertailemalla kielten rakennetta ja käyttötarkoituksia.

Viimeisellä kerralla oppilaat myös antoivat nimettöminä kerhosta palautetta  iPadilla.

Kerholaisten palaute oli murskaavan hyvää; 75% piti kerhoa erittäin hyvänä ja 25% melko hyvänä. Oppilaat kuvasivat kysyttäessä, mikä kerhossa oli parasta mm. seuraavasti:

”Maailman paras kerho”

”Kun sai oppia uusia kieliä”

”Kun  opeteltiin kiinaa”

”Leikit ja kielien oppiminen”

Kysyttäessä osallistumishalukuutta ensi syksynä vastaavanlaiseen kerhoon osallistujista 83% piti sitä hyvin varmana ja 17% ehkä osallistuisi.  Tämän lisäksi kahden kerhoon osallistuneen huoltaja on ilmoittanut toiveensa kerhon jatkumiselle.

Teksti: Markku Koski ja Anne Kuronen

PS. Myös kerhon opettajien asut olivat asianmukaiset.

Oppilaiden ehdotuksia monialaiseen oppimiskokonaisuuteen:

Raunistulan koulun oppilaskunnan 1-6 luokkien hallitus koonnut ideat yhteen 5.4.2016 (luokkakokouksissa kerätty):

avoimet ovet / isovanhempien päivä / yliopistopäivä / vierailut tähtitorniin / vierailu Linnanmäelle / käynti Särkänniemeen / kielten päivä /miksi olen täällä? /eri maiden ruoat / eri maiden urheilulajit / vierailijat / eri kielet / koulun koristelu / sadut / historia / elokuvat / kulttuuripäivä / retkiä (kansainvälisiä) / karttajuttuja / matematiikka, kaupunkien määrä… / näytelmiä eri maista / kuvista, tehdään kala / Kuviksessa tehdään maapallo / Opiskellaan eri maiden historiaa. / Pukeudutaan kuin ulkomaissa. / lauantaikoulupäivä / leikit / tutustutaan muiden maiden juhlapyhiin / Vierailijoita, jotka opettais pari sanaa, sit pitäisi tervehtiä sillä kielellä (jos muistaa)

Uudet sivut rakentamassa Raunistulan koulun monialaista Minä ja maailma -oppimiskokonaisuutta

Tämä sivusto on jatkoa Raunistulan koulun Komppi- ja Kieliprojektien blogille. Tervetuloa uusille sivuille!  Welcome!  Välkommen! Näiden sivujen kautta oikealla olevasta kuvalinkistä pääset myös edelleen vuosien 2013-2016 tapahtumiin.

Tässä alla olevassa  julkaisussa kerrotaan myös artikkelissa Maailmat koulussa – koulut maailmalla, Raunistulan koulusta globaalikasvattajana.

OIR_Globaalikasvatuksen_ilmioita_luokkahuoneessa_Suomessa_ja_maailmalla_A4_vaaka_kansikuva-300x212