Puolalan koulun ops syksy 2016 ->

Puolalan koulun opetussuunnitelma pdf

Muu Turun kaupungin voimassa oleva opetussuunnitelmamateriaali

 

 

Tästä alempana on kirjattuna Puolalan koulun ops-prosessia vuosilta 2012 – 2016

Kommentit pois päältä artikkelissa Puolalan koulun ops syksy 2016 ->

Filed under Yleinen

Veso-päivä 12.3.2016

Kirjoita, kommentoi, kannusta

Puutarhakadun koulutalossa

Ohjelma

9.00-9.15   Ruokala – Aamukahvi
9.15  Juhlasali
Sisällöt ja tavoitteet uudessa opetussuunnitelmassa, työskentelyä aineryhmissä (Kaisu)

 • Mikä muuttuu sisällöissä ja tavoitteissa?
 • Tarvitaanko oman koulun kirjauksia sisältöihin ja tavoitteisiin?
 • Lue työskentelyn tulos: Oman koulun aineryhmien koosteet 

11.30  Ruokala –  Lounas, Opehuone – Kahvia
12.15  Juhlasali
Opetussuunnitelman yleinen osa (Anni ja Johanna)

 • 2.2016 muodostetut ryhmät viimeistelevät annetun tehtävän (30 min.)
 • Ryhmätöiden purku Juhlasalissa, keskustelua

15.00  Veso-päivä päättyy
Ota veso-päivään mahdollinen iPad mukaan. Tuomme koulun yhteisiä laitteita myös käytettäväksi.

Kommentit pois päältä artikkelissa Veso-päivä 12.3.2016

Filed under Yleinen

8.2.2016 koulukohtaisen ops:n aloitus

Maanantai-iltapäivänä klo 14 – 16 kokoonnuimme aloittamaan koulukohtaisen opetussuunnitelman työstämistä. Ensimmäisenä tehtävänä mietimme ryhmissä niitä osa-alueita, joihin erityisesti haluamme työyhteisönä panostaa. Tehtävä toteutettiin valitsemalla visiointitaulukosta kolme tärkeintä uudistustarvetta tulevalle opetussuunnitelmakaudelle. Opettajat nostivat tärkeimmiksi
1. sallii kiireettömämmin keskittyä olennaiseen ja syventää oppimista
2. korostaa oppimisen iloa enemmän
3. korostaa itsestä huolehtimista, arjenhallintaa ja turvallisuustaitoja enemmän
4. rakentuu koulun nykyisille vahvuuksille

Lopun ajan käynnistimme yleisen osan koulukohtaisten tekstien työstämistä ryhmissä. Tehtävän 6. mukaisesti

Kommentit pois päältä artikkelissa 8.2.2016 koulukohtaisen ops:n aloitus

Filed under Yleinen

19.1.2016 vanhempainillan mietteitä

Osallistimme 7-8 luokkien oppilaiden  vanhempia kysymällä heiltä:
Minkälaisia arvoja vanhemmat pitävät tulevaisuuden koulussa tärkeinä?
 – arvoja jotka tukevat myönteistä ja aktiivista kansalaisuutta yhdessä yhteiskuntaa rakentaen.

Millaista osaamista, tietoja ja taitoja tulavaisuudessa tarvitaan?
– taitoa toimia toisten kanssa ja käsitellä olennaista tietoa.

Millaisia oppimiskokonaisuuksia turkulaisessa Puolalan koulussa soisit nuorille opetettavan?
– arkielämään ja aikuisuuteen tarvittavia taitoja monialaisesti.

Lue koko kooste vanhempainillan vastauksista.

Vanhemmilta_7c

Kommentit pois päältä artikkelissa 19.1.2016 vanhempainillan mietteitä

Filed under Yleinen

Syksyn Vesopäivä lauantaina 24.10.2015

Opeta, aktivoi ja arvioi

image image image

 

 

 

 

 

Ohjelma

8.45-9.15   Aamukahvi

9.15
Arviointi uudessa opetussuunnitelmassa,  Anni Lintuaho ja Johanna Säilä
Pette Perusoppilas koululaiseksi kasvamassa, oppijana kehitymässä ja yhteisön jäseneksi kasvamassa -tehtävä ja purku.
Arvioinnin purku kysymyksiksi ja vastausten etsimistä ryhmissä.
Kannusta minut vahvaksi tehtävä, Marika Järvenpää

11.15
New Pedagogies for Deep Learning (NPDL), Hanna Laakio
NPDL-materiaalit http://resurssi.edu.turku.fi/s/npdl/
Opetusverkosta sivulle pääsee ilman kirjautumista.
Ulkoverkosta käsin kirjaudutaan OPAS-tunnuksella ja -salasanalla.
Puolalan koulun tuntijako ja Sap-HR, Tuomas Nousiainen

11.45           Ruokailu

12.30
Luento: Strukturoitu yleisopetus, erityisluokanopettaja Pälvi Holma-Kirstilä (Luolavuoren koulu)

13.45
Liikettä oppimiseen, työpajoja toiminnallisesta opettamisesta
Sirkku Alin, GoNoodels
Janette Johansson, pelejä matematiikkaan
Jussi Heikkinen, kysymyksiä ja vastauksia ihmisjanalle tai ruudukkoon
Anni Lintuaho, liikuntataukoja istuvaan oppimiseen (saksaksi)
Jussi Pajuniemi, rytmiä ja musiikkia toiminnallisesti osallistaen
Johanna Rumpunen, toiminnallista asioiden opettelua/kertaamista (englanniksi)
Satu Vihervuori, ryhmän osaajat/vastuunkantajat/palaute

15.00           Veso-päivä päättyy, palaute kerätään Flingaan

Ennakkotehtävä:
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, luku 6. Oppimisen arviointi (s. 47-60):
http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf

 • Lue ja alleviivaa tai kirjaa itsellesi ydinsanoin mikä muuttuu.
 • Valitse jokin opettamasi oppiaine ja katso sen arviointiperusteet numerolle 8 kuudennen vuosiluokan päätteeksi ja päättöarviointivaiheessa.Alla kuvagalleriassa päivän aikana syntynyttä materiaalia

  Jos arviointi jäi pohdituttamaan, pohdi lisää OppivaOPS – materiaalin avulla.
  Tai OPH:n koosteen avulla.
  Norssien tuottaman tukimateriaalin sivuilta löytyy apuja oppiaineiden arviointiin (sivun alaosassa).

Kommentit pois päältä artikkelissa Syksyn Vesopäivä lauantaina 24.10.2015

Filed under Yleinen

Kevään 2015 veso

28.3.2015 kokoonnuimme lauantaipäiväksi Torninkadun koulurakennukseen. Yhteisen aamupalan jälkeen kohtasimme kaikki vähintäänkin katseella, kertasimme Kahootilla Linnea Karlsonin  luennon (24.3 Lapsuus- ja nuoruusiän kehitys), työstimme ja purimme ryhmissä oppilaita osallistaneita kokeiluja ja pohdimme uusia monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Käsittelimme myös Kunta10-tuloksia ja kirjasimme toimenpide-ehdotuksia. Päivän päätteeksi kokoonnuimme maittavalle brunssille Bistro Julienneen. Alla kuvia päivästä ja seuraavassa artikkelissa (Padlet) syntyneitä ideoita.

Kommentit pois päältä artikkelissa Kevään 2015 veso

Filed under Yleinen

Yli oppiainerajojen

Linkissä on yhteinen Padlet- alusta. Lisää ideoita oppiainerajojen yli menevistä oppimiskokonaisuuksista (tehtävä lauantain vesossa 28.3). Linkki on lukittu vain katseltavaksi.
http://fi.padlet.com/johanna_saila/rb751q9t5n2l

Linkki hyviin tiivistelmiin aiheesta: Turun Oppiva – ops yhteistä materiaalia

Kuvassa alla Popplet-ideakuva yhdeksäsluokkalaisten kanssa toteutettavasta toukokuun ilmiö/teemakeskeisestä oppimisesta, jossa oppilaille annetaan vielä tilaa esittää viimeiset kysymyksensä ja oppimistoiveensa peruskoulun aikana.Ideakuva

Kommentit pois päältä artikkelissa Yli oppiainerajojen

Filed under Yleinen

Osallisuuden määritelmiä

Vuoden ensimmäisessä opettajainkokouksessa määrittelimme yhdessä mitä on uuden opsin keskeinen käsite: OSALLISUUS

Aktiivista oppilaslähtöistä yhteistyötä vastuullisesti ja omatoimisesti.

Osallisuus on vastuullista yhteistyötä, johon otetaan kaikki mukaan ja joka realisoituu mahdollisesti toiminnallisena tapahtumana.

Osallisuus on mahdollisuus vaikuttaa omiin ja yhteisön asioihin ja ottaa vastuuta omista ja yhteisistä asioista.

Osallisuus on yhteistyötä ja yhdessä tekemistä toiset hyväksyen ja muita arvostaen omaa vastuuta unohtamatta.

Osallisuus on vastuullista yhteistyötä, monipuolista jakamista, kompromissien hyväksymistä ja kuuntelemista.

Kaikki mukaan keskustellen aktivoiva yhdessä tekeminen.

Osallisuus on sitä, että… yhteistyö voimaannuttaa ja lisää hyvinvointia. Se antaa mahdollisuuden vaikuttaa ja kantaa vastuuta mielipiteistä.

Osallisuus on yhteistyötä, johon jokainen osallistuu. Tulee olla suvaitsevainen toisten ideoita, mielipiteitä kohtaan. ”Joukkueen” jokaiselle jäsenellä on vastuunsa ryhmän toiminnassa.

Aktiivisesti yhdessä keskustellen ja kuunnellen tavoitteena vaikuttaminen vastuuntuntoa unohtamatta.

 

osallisuus_ylakoulu

Kommentit pois päältä artikkelissa Osallisuuden määritelmiä

Filed under Yleinen

Ops-työn suunnitelmia keväälle 2015

 • Ensimmäisessä opekokouksessa teetämme osallisuustehtävän jossa syntyy kolmen hengen ryhmissä huoneentauluja/määritelmiä osallisuudesta.
 • Tutustu uuden opsin lukuun 4 Toimintakulttuuri ja omien opetettavien aineiden  uudistuneisiin opetussuunnitelmiin.
 • Toisessa opekokouksessa annetaan kevään tehtävä 1. Opettaja osallistaa yhden ryhmänsä oppilaat suunnittelemaan ja toteuttamaan jonkin opittavan asian tai toiminnan: tavoite, toteutus ja arviointi yhdessä oppilaiden kanssa, ei opettajan päätöksillä.
 • Tavoitteenamme on kevään aikana saada oppilaskunnat toimimaan niin, että hallituksesta kulkee viesti jokaiseen luokkaan ja jokaisesta luokasta oppilaskunnan hallitukseen, sekä lisätä oppilaskunnan yhteistyötä 1-9 luokilla.
 • VESO:ssa 28.3 käynnistämme opettajien suunnittelutyön yhden syksyllä 2015 kokeiltavan laaja-alaisen oppimiskokonaisuuden toteuttamiseksi.

Kommentit pois päältä artikkelissa Ops-työn suunnitelmia keväälle 2015

Filed under Yleinen

Uusi ops 2016 alkaen

Opetushallitus
Perusopetuksen
opetussuunnitelman
perusteet 2014

Kommentit pois päältä artikkelissa Uusi ops 2016 alkaen

Filed under Yleinen