Miio-Ossian

Teoksessa esiintyy monesti voimakkainakin eläiminä tunnettuja lajeja… ja majava. Työn aihe perustuu haaveeseen, että tulevaisuudessa pääsisin valokuvaamaan kyseisiä eläimiä luonnossa. Yhdistelin tähän lopputyöhön mustavalkoista lyijykynäpiirustusta, että myös värikkäämpää ekspressionismia. Köynnös taas kuvaa sitä, miten luonto yhdistää elinympäristönä kaikkia eläimiä lajistaan riippumatta. Värillinen osio työstä kuvaa kaukaisesti verta ja sitä, miten villieläimiä metsästetään salaa. Tämä johtaa niiden sukupuuttoon kuolemiseen ja siihen ettei luonnosta tulevaisuudessa enää löydy kaikkia lajeja mitä siellä nykyään elää.