Hakeminen Puolalan kouluun 2023

Hakeminen 1. luokalle

 • Ilmoittautuminen kouluun/hakeminen kieliluokille tapahtuu Wilma-järjestelmässä sunnuntaihin 15.1.2023 mennessä.
 • Vieraskuntalaiset hakevat erillisillä hakemuksilla (Hakemus kieliluokalle 1.lk ja Vieraskuntalaishakemus koulunkäyntioikeudesta Turun kaupungin peruskoulussa), jotka tulee toimittaa Puolalan kouluun (Kauppiaskatu 14, 20100 Turku) perjantaihin 13.1.2023 mennessä. Lomakkeet löytyvät Turun kaupungin perusopetuksen sivuilta: https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/koulupaikan-maaraytyminen/ilmoittautuminen-1-luokalle
 • Kieliluokkatestit järjestetään 30.1.-10.2.2023. Kieliluokalle hakeneet saavat kotiin 25.1.2023 mennessä erillisen kutsun, jossa ilmoitetaan lapsen testipäivä ja kellonaika sekä testipaikka.
 • Kieliluokkatoimintaa ja kieliluokalle hakemista koskeva infotilaisuus pidetään tiistaina 10.1.2023 klo 18.00 Puolalan koululla (Kauppiaskatu 14, sisäänkäynti C-ovesta).

Hakeminen 3. luokalle

Musiikkiluokat

 • Hakeminen tapahtuu Wilma-järjestelmässä maanantaihin 16.1.2023 mennessä.
 • Vieraskuntalaiset hakevat erillisellä hakemuksella (Hakemus erikoisluokalle 3.lk), joka tulee toimittaa Puolalan kouluun (Kauppiaskatu 14, 20100 Turku) maanantaihin 16.1.2023 mennessä. Lomake löytyy Turun kaupungin perusopetuksen sivuilta: https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/opiskelu-ja-oppiaineet/erikoisluokat
 • Musiikkiluokkatestit järjestetään 7.2.-9.2.2023 Puolalan koulussa, hakijat saavat kotiin erillisen kutsun.
 • Musiikkiluokkatoimintaa ja musiikkiluokalle hakemista koskeva infotilaisuus pidetään keskiviikkona 11.1.2023 klo 18.00 Puolalan koululla (Kauppiaskatu 14, sisäänkäynti C-ovesta).

Kieliluokat

 • Kieliluokille (englanti, saksa, suomalais-venäläinen) otetaan uusia oppilaita vain, mikäli luokilla on vapaita oppilaspaikkoja. Oppilaspaikkoja voi tiedustella apulaisrehtori Kaisu Metsä-Tokilalta (kaisu.metsa-tokila@edu.turku.fi, p. 050-4323640).
 • Kieliluokkien täydennystestit järjestetään perjantaina 10.2.2023 klo 9.00-11.00, hakijat saavat kotiin erillisen kutsun.
 • Tietoa kieliluokkatoiminnasta ja hakemisesta kieliluokalle löytyy alla olevasta power point-esityksestä. Erillistä infotilaisuutta kieliluokkien täydennyshausta ei järjestetä.

KIELILUOKKAINFO-2023, täydennystestit

 

Hakeminen 7. luokalle

 • Yläkoulun tiedotustilaisuus pidetään Puolalan koululla (Puutarhakatu 5) torstaina 12.1.2023 klo 18.30.
 • Huoltaja täyttää hakemuksen Wilmassa viimeistään maanantaina 23.1.2023. Koulunkäyntioikeutta voidaan hakea vain yhteen yläkouluun.
 • Oppilasvalintakriteerien mukaisesti alakoulussa vieraspiiriläisenä olevan oppilaan yläkoulu määräytyy sen koulun mukaan, jota oppilas käy. Muuhun kouluun hakiessaan hän täyttää Wilmassa hakulomakkeen.
 • Puolalan koulussa oppilaana olevien kuudesluokkalaisten ei tarvitse hakea erikseen omaan yläkouluun, mikäli oppilas jatkaa samalla linjalla.
 • Jos oppilas ei ole turkulaisessa koulussa, rehtori Tuomas Nousiaiselle osoitettu vieraskuntalaishakemus tulee toimittaa Puolalan yläkouluun 23.1.2023 mennessä. Linkki hakemukseen  https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_kaupunki_vieraskuntalaishakemus.pdf

Tarkentavia ohjeita:

Musiikkiluokka (7. lk)

 • Musiikkiluokalle otetaan uusia oppilaita, mikäli luokalla on vapaita oppilaspaikkoja. Tällä hetkellä näyttää siltä, että voimme ottaa uusia oppilaita.
 • Hakemuksen lisäksi huoltaja varaa 23.1.2023 mennessä oppilaalle testiajan koulusihteeri Virva Piispaselta virva.piispanen@edu.turku.fi. Testiajan voi varata myös infotilaisuudessa 12.1.2023.
 • Testit järjestetään tiistaina 7.2.2023 ja torstaina 9.2.2023 osoitteessa Puutarhakatu 5. Testiin tulee saapua hyvissä ajoin ennen omaa testiaikaa.
 • Testiin kuuluu laulu- ja soittonäyte, melodian ja rytmin toistotehtäviä sekä pieni säveltapailutehtävä. Laulu- ja soittonäytteet voi valita itse. Säestyksettömän laulunäytteen on kuitenkin hyvä olla melodinen. Esimerkiksi Maamme laulu käy hyvin.
 • Testitilaisuuteen tulee ottaa mukaan jäljennös viimeisestä koulutodistuksesta ja todistusjäljennös viimeisestä musiikinperusteiden tutkinnosta, mikäli hakija on jo opiskellut musiikinhahmotusaineita. Täytä myös Taustatietoa musiikin harrastamisesta-lomake, jonka huoltaja saa sähköpostiinsa varatessaan lapselleen testiajan.
 • Lisätietoja oppilaspaikoista ja testeistä annetaan tiedotustilaisuudessa 12.1.2023.

Englannin kieliluokka, saksan kieliluokka ja suomalais-venäläinen luokka (7.lk)

 • Luokille otetaan uusia oppilaita, mikäli luokille vapautuu oppilaspaikkoja. Tällä hetkellä luokat ovat täynnä.
 • Oppilaat kutsutaan erikseen mahdolliseen testiin.
 • Lisätietoja oppilaspaikoista ja testeistä annetaan tiedotustilaisuudessa 12.1.2023.

Paperiset hakemukset kaikkien vuosiluokkien hakuihin löytyvät täältä: http://www.turku.fi/organisaatio/toimialat/sivistystoimiala/sivistystoimialan-lomakkeet