Vuosiluokat 1-6: Arviointitiedote 2022-2023

Oppilaan arviointi perustuu perusopetuslakiin ja -asetukseen. Puolalan koulussa oppilasarvioinnissa noudatetaan valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita sekä Turun kaupungin opetussuunnitelmaa.

Perusopetusasetus velvoittaa antamaan kunkin lukuvuoden päättyessä oppilaalle lukuvuositodistuksen, joka sisältää sanallisesti tai numeroin ilmaistut arviot siitä, miten oppilas on kyseisenä lukuvuonna saavuttanut tavoitteet opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa tai opintokokonaisuuksissa.

Turun perusopetuksessa lukuvuoden päätteeksi annettavassa lukuvuositodistuksessa arvioidaan oppilaan saavuttamat tavoitteet hänen opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa tai opintokokonaisuuksissa sanallisesti vuosiluokilla 1-3 ja numeerisesti vuosiluokilla 4-6.

Lukuvuositodistuksen lisäksi oppilaat saavat Puolalan koulussa syyslukukauden päätteeksi välitodistuksen, joka on lukuvuositodistuksen tapaan vuosiluokilla 1-3 sanallinen ja vuosiluokilla 4-6 numeerinen.

Alla olevista liitteistä voitte saada lisätietoa vuosiluokkien 1-6 arvioinnista Puolalan koulussa.

Arviointitiedote 2022-2023, vuosiluokat 1-6, 28.9.2022

Sanallinen arviointi vuosiluokilla 1-3, lv. 2022-2023, 28.9.2022