Vuosiluokat 7-9: Lukuvuoden 2022-23 aloitus

Yläkoulun lukuvuosi 2022-2023 alkaa keskiviikkona 10.8.2022 seuraavasti:

  • 7. luokat klo 8.00 (rehtori ja luokanohjaajat ottavat oppilaat vastaan Puutarhakadun koulurakennuksen pihalla).
  • 8. ja 9. luokat klo 9.00 (rehtori lähettää oppilaille viestin ensimmäisen päivän luokkatiloista)

Keskiviikkona oppilaat ovat luokanohjaajansa kanssa ja koulupäivä päättyy tavallista aikaisemmin. Torstaina 11.8.2022 opiskellaan työjärjestyksen mukaan.

Seitsemännen luokan oppilaitten vanhempainilta järjestetään keskiviikkona 31.8.2022 klo 18.00. Muista vanhempainilloista tiedotetaan koulutyön alettua.

Yläkoulun koulukuvat otetaan 15.-16.9.2022.

Yhdeksäsluokkalaisten TET-viikko on 31.10.-4.11.2022.

Huoltajat voivat tarvittaessa tiedustella Wilma-tunnuksiaan koulusihteeriltä sähköpostilla elokuussa. Koulumme uudet oppilaat saavat omat tunnuksensa koulutyön alkaessa.

Lukuvuoden 2022-23 lukujärjestykset ovat nähtävissä Wilmassa 22.6.2022 alkaen. Työjärjestys löytyy, kun klikkaatte kalenterista esiin elokuun ensimmäisen kokonaisen työviikon eli viikon 33.

Rehtorit ja koulusihteeri viettävät kesälomaa 20.6.-31.7.2022.