Hakeminen Puolalan kouluun 2022

Hakeminen 1. luokalle

 • Ilmoittautuminen kouluun/hakeminen kieliluokille tapahtuu Wilma-järjestelmässä sunnuntaihin 16.1.2022 mennessä.
 • Vieraskuntalaiset hakevat erillisillä hakemuksilla (kieliluokkahakemus ja vieraskuntalaishakemus), jotka tulee toimittaa Puolalan kouluun (Kauppiaskatu 14, 20100 Turku) perjantaihin 14.1.2022 mennessä. Lomakkeet löytyvät Turun perusopetuksen sivuilta: https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/koulupaikan-maaraytyminen/ilmoittautuminen-1-luokalle
 • Kieliluokkatestit järjestetään 31.1.-11.2.2022. Kieliluokalle hakeneet saavat kotiin 26.1.2022 mennessä erillisen kutsun, jossa ilmoitetaan lapsen testipäivä ja kellonaika sekä testipaikka.
 • Kieliluokkatoimintaa ja kieliluokille hakemista koskeva etäinfotilaisuus pidetään tiistaina 11.1.2022 klo 18.00. Tilaisuuteen pääsee Tästä linkistä.
 • Tästä linkistä löytyvät ohjeet Teams-kokoukseen liittymiseksi erilaisilla laitteilla.
 • Laittakaa oma mikrofoni ja videokuva pois päältä liittyessänne infotilaisuuteen.

Hakeminen 3. luokalle: musiikkiluokat ja kieliluokkien täydennyshaku

 • Hakeminen tapahtuu Wilma-järjestelmässä maanantaihin 17.1.2022 mennessä.
 • Vieraskuntalaiset hakevat erillisellä hakemuksella (hakemus erikoisluokalle 3.lk tai hakemus kieliluokalle 3.lk), joka tulee toimittaa Puolalan kouluun (Kauppiaskatu 14, 20100 Turku) maanantaihin 17.1.2022 mennessä. Lomake löytyy  Turun perusopetuksen sivuilta: https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/opiskelu-ja-oppiaineet/erikoisluokat 
 • Musiikkiluokkatestit järjestetään 8.-10.2.2022 Puolalan koulussa (Kauppiaskatu 14, 20100 Turku), hakijat saavat kotiin erillisen kutsun.
 • Musiikkiluokkatoimintaa ja musiikkiluokalle hakemista koskeva etäinfotilaisuus pidetään  keskiviikkona 12.1.2022 klo 18.00. Tilaisuuteen pääsee mukaan Tästä linkistä.
 • Tästä linkistä löytyvät ohjeet Teams-kokoukseen liittymiseksi erilaisilla laitteilla.
 • Laittakaa oma mikrofoni ja videokuva pois päältä liittyessänne infoiltaan.
 • Kieliluokille otetaan uusia oppilaita vain, mikäli luokilla on vapaita oppilaspaikkoja. Oppilaspaikkoja voi tiedustella apulaisrehtori Kaisu Metsä-Tokilalta (kaisu.metsa-tokila@turku.fi, p. 050-4323640).
 • Kieliluokkien täydennystestit järjestetään perjantaina 11.2.2022 klo 9-11, hakijat saavat kotiin erillisen kutsun.
 • Tietoa kieliluokkatoiminnasta ja hakemisesta kieliluokalle löytyy alla olevasta power point-esityksestä. Erillistä infotilaisuutta kieliluokkien täydennyshausta ei järjestetä.

 Kieliluokkainfo

Hakeminen 7. luokalle

 • Yläkoulun tiedotustilaisuus pidetään torstaina 13.1.2022 klo 18.30  etänä TEAMS-tilaisuutena.  Tilaisuuteen liitytään alla olevasta linkistä:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWVkZTVkN2YtNWUxYi00MjhhLWIwYjAtNjcwYTdmNzkzZGQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e59f7c03-5759-46b0-af27-7adce0770181%22%2c%22Oid%22%3a%22c413aa21-c3eb-4951-a78d-64ff39baa231%22%7d

Tarvittaessa yllä olevan osoitteen voi myös kopioida ja viedä suoraan selaimen osoitekenttään.

Alla olevasta linkistä löytyvät ohjeet Teams-kokoukseen liittymiseksi erilaisilla laitteilla:

https://edumailturku-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/saila_visti_edu_turku_fi/ETZ3UNHgvtRKllRK_rO4lCABeiAzLWuLCCELxobZ6_-daQ?rtime=7Ss7IIGt2Ug

Liittyessänne vanhempainiltaan, laittakaa oma mikrofoni ja videokuva pois päältä.

 • Huoltaja täyttää hakemuksen Wilmassa viimeistään keskiviikkona 26.1.2022. Koulunkäyntioikeutta voidaan hakea vain yhteen yläkouluun.
 • Oppilasvalintakriteerien mukaisesti alakoulussa vieraspiiriläisenä olevan oppilaan yläkoulu määräytyy sen koulun mukaan, jota oppilas käy. Muuhun kouluun hakiessaan hän täyttää Wilmassa hakulomakkeen.
 • Jos oppilas ei ole turkulaisessa koulussa, vieraskuntalaishakemus tulee toimittaa Puolalan yläkouluun 26.1.2022 mennessä. Linkki hakemukseen  https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_kaupunki_vieraskuntalaishakemus.pdf

Tarkentavia ohjeita:

Musiikkiluokka (7. lk)

 • Musiikkiluokalla ei ole vapaita oppilaspaikkoja lukuvuodeksi 2022-23.
 • Aikaisemmista tiedoista poiketen musiikkiluokkatestejä ei järjestetä.
 • Lisätietoja annetaan tiedotustilaisuudessa 13.1.2022.

Englannin kieliluokka (7. lk)

 • Luokalle on mahdollisesti vapautumassa muutama paikka.
 • Kaikille yhteinen kirjallinen testi järjestetään keskiviikkona 2.2.2022 klo 14.00-15.00, Torninkatu 4 (2. kerros, sisäänkäynti pihan puolelta).
 • Huoltaja ilmoittaa oppilaan testiin 26.1.2022 mennessä lähettämällä sähköpostin koulusihteeri Virva Piispaselle virva.piispanen@turku.fi, viestin aihekenttään teksti ”kieliluokkatesti”.
 • Suullinen testi järjestetään tiistaina 8.2.2022 klo 14.30 alkaen. Testiin kutsutaan 6-10 hakijaa kirjallisen testin perusteella.
 • Lisätietoja oppilaspaikoista ja testeistä annetaan tiedotustilaisuudessa 13.1.2022. Testiin ilmoittautumisen yhteydessä huoltajalle lähetetään yksityiskohtaisemmat ohjeet.

Saksan kieliluokka ja suomalais-venäläinen luokka (7.lk)

 • Luokille otetaan uusia oppilaita, mikäli luokille vapautuu oppilaspaikkoja. Tällä hetkellä luokat ovat täynnä.
 • Oppilaat kutsutaan erikseen mahdolliseen testiin.
 • Lisätietoja oppilaspaikoista ja testeistä annetaan tiedotustilaisuudessa 13.1.2022.

Paperiset hakemukset kaikkien vuosiluokkien hakuihin löytyvät täältä: http://www.turku.fi/organisaatio/toimialat/sivistystoimiala/sivistystoimialan-lomakkeet