Vuosiluokat 7-9: Lukuvuoden 2021-22 aloitus

Yläkoulun lukuvuosi 2021-2022 alkaa keskiviikkona 11.8.2021 seuraavasti:

    • 7. luokat klo 8.00 (rehtori ja luokanohjaajat ottavat oppilaat vastaan Puutarhakadun koulurakennuksen pihalla).
    • 8. ja 9. luokat klo 9.00 (rehtori lähettää oppilaille viestin ensimmäisen päivän luokkatiloista)

Keskiviikkona oppilaat ovat luokanohjaajansa kanssa ja koulupäivä päättyy tavallista aikaisemmin. Torstaina 12.8.2021 opiskellaan työjärjestyksen mukaan.

7. luokan oppilaitten vanhempainilta järjestetään tiistaina 1.9.2021 klo 18.00. Tilaisuus voidaan tarvittaessa järjestää etänä. Muista vanhempainilloista tiedotetaan koulutyön alettua.Yläkoulun koulukuvaukset järjestetään 13.-14.9.2021.

9. luokan oppilaitten TET-viikko pidetään 1.-5.11.2021.

Huoltajat voivat tarvittaessa tiedustella Wilma-tunnuksiaan koulusihteeriltä sähköpostilla. Koulumme uudet oppilaat saavat omat tunnuksensa koulutyön alkaessa.

Rehtorit ja koulusihteeri viettävät kesälomaa 23.6.-1.8.2021.