Puolalan koulun arviointitiedote 2020, vuosiluokat 7-9

Oppilaan arviointi perustuu perusopetuslakiin ja -asetukseen. Puolalan koulussa oppilasarvioinnissa noudatetaan valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita sekä Turun kaupungin opetussuunnitelmaa.

Oheisessa arviointitiedotteessa kerrotaan tiivistetysti siitä, mitä, miten ja miksi vuosiluokilla 7-9 arvioidaan sekä milloin arviointia tehdään.

Arviointitiedote 4.12.2020