Vuosiluokat 7-9: Lukuvuoden 2020-21 aloitus

Yläkoulun lukuvuosi 2020-2021 alkaa keskiviikkona 12.8.2020 seuraavasti:

      • 7. luokat klo 8.00 (rehtori ja luokanohjaajat ottavat oppilaat vastaan Puutarhakadun koulurakennuksen pihalla).
      • 8. ja 9. luokat klo 9.00 (rehtori lähettää oppilaille viestin ensimmäisen päivän luokkatiloista)

Keskiviikkona oppilaat ovat luokanohjaajansa kanssa ja koulupäivä päättyy tavallista aikaisemmin. Torstaina 13.8.2020 opiskellaan työjärjestyksen mukaan.

7. luokan oppilaitten vanhempainilta järjestetään tiistaina 8.9.2020 klo 18.00. Tilaisuus voidaan järjestää etänä. Muista vanhempainilloista tiedotetaan koulutyön alettua.

Yläkoulun koulukuvaukset järjestetään 14.-15.9.2020.

9. luokan oppilaitten TET-viikko pidetään 26.-30.10.2020.

Huoltajat voivat tarvittaessa tiedustella Wilma-tunnuksiaan koulusihteeriltä sähköpostilla. Koulumme uudet oppilaat saavat omat tunnuksensa koulutyön alkaessa.