Puolalan koulun arviointitiedote, vuosiluokat 1-6

Käytössä oleva perusopetuksen opetussuunnitelma, OPS 2016, astui voimaan 1.8.2016. Opetussuunnitelman myötä arviointi on muuttunut ja kehittynyt. Puolalan koulun oppilasarviointi pohjautuu valtakunnallisiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin sekä Turun kaupungin opetussuunnitelmaan. Oheisessa arviointitiedotteessa kerrotaan tiivistetysti siitä, mitä koulussa vuosiluokilla 1-6 arvioidaan ja miksi arvioidaan, sekä miten ja milloin arviointia tehdään.

Arviointitiedote 2019, vuosiluokat 1-6

Sanallinen arviointi vuosiluokilla 1-4, lv. 2019-2020