Puolalan koulun arviointitiedote 2020, vuosiluokat 1-6

Oppilaan arviointi perustuu perusopetuslakiin ja -asetukseen. Puolalan koulussa oppilasarvioinnissa noudatetaan valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita sekä Turun kaupungin opetussuunnitelmaa.

Oheisessa arviointitiedotteessa kerrotaan tiivistetysti siitä, mitä, miten ja miksi vuosiluokilla 1-6 arvioidaan sekä milloin arviointia tehdään.

Arviointitiedote 2020 vuosiluokat 1-6, 6.11.2020