Hakeminen Puolalan kouluun 2020

Hakeminen 1. luokalle

 • Ilmoittautuminen kouluun/hakeminen kieliluokille tapahtuu Wilma-järjestelmässä sunnuntaihin 12.1.2020 mennessä.
 • Vieraskuntalaiset hakevat erillisellä hakemuksella, joka tulee toimittaa Puolalan kouluun (Sepänkatu 2, 20700 Turku) perjantaihin 10.1.2020 mennessä.
 • Kieliluokkien (englanti, saksa, suomalais-venäläinen) informaatioilta pidetään tiistaina 7.1.2020 klo 18.00 Puolalan koulussa, Sepänkatu 2.
 • Kieliluokkatestit järjestetään Turun yliopistolla 27.1. – 7.2.2020, kieliluokalle hakeneet saavat kotiin erillisen kutsun.

Hakeminen 3. luokalle (musiikkiluokat ja kieliluokkien täydennyshaku)

 • Musiikkiluokkien informaatioilta pidetään keskiviikkona 8.1.2020 klo 18.00, Puolalan koulu, Sepänkatu 2.
 • Hakeminen tapahtuu Wilma-järjestelmässä sunnuntaihin 19.1.2020 mennessä.
 • Vieraskuntalaiset hakevat erillisellä hakemuksella, joka tulee toimittaa Puolalan kouluun (Sepänkatu 2, 20700 Turku) perjantaihin 17.1.2020 mennessä.
 • Musiikkiluokkatestit järjestetään tiistaina 4.2. – torstaina 6.2.2020 Puolalan koulussa, Sepänkatu 2, hakijat saavat kotiin erillisen kutsun.
 • Kieliluokille otetaan uusia oppilaita, mikäli luokilla on vapaita oppilaspaikkoja. Oppilaspaikkoja voi tiedustella apulaisrehtori Kaisu Metsä-Tokilalta (kaisu.metsa-tokila@turku.fi, p. 050-4323640). Kieliluokkien täydennystestit järjestetään perjantaina 7.2.2020 klo 9-11, hakijat saavat kotiin erillisen kutsun.

Hakeminen 7. luokalle

 • Yläkoulun tiedotustilaisuus torstaina 9.1.2020 klo 18.30 Puolalan koulu, Puutarhakatu 5.
 • Huoltaja täyttää hakemuksen Wilmassa viimeistään keskiviikkona 22.1.2020. Koulunkäyntioikeutta voidaan hakea vain yhteen yläkouluun. Oppilasvalintakriteerien mukaisesti alakoulussa vieraspiiriläisenä olevan oppilaan yläkoulu määräytyy sen koulun mukaan, jota oppilas käy. Muuhun kouluun hakiessaan hän täyttää Wilmassa lomakkeen.
 • Jos oppilas ei ole turkulaisessa koulussa, vieraskuntalaishakemus pyydetään toimittamaan Puolalan yläkouluun 22.1.2020 mennessä.
 • Musiikkiluokille ja kieliluokille otetaan uusia oppilaita, mikäli luokilla on vapaita oppilaspaikkoja. Erikoisluokkatestit järjestetään erikseen ilmoitettavana aikana tammikuun lopussa tai helmikuun alussa.

Lisätietoja oppilaspaikoista ja testeistä annetaan tiedotustilaisuudessa 9.1.2020.Oppilaspaikkoja muille vuosiluokille voi tiedustella rehtori Tuomas Nousiaiselta (vuosiluokat 7-9) puh. 050-4323642 ja apulaisrehtori Kaisu Metsä-Tokilalta (vuosiluokat 1-6) puh. 050-4323640.

Paperiset hakemukset löytyvät http://www.turku.fi/organisaatio/toimialat/sivistystoimiala/sivistystoimialan-lomakkeet -sivulta.