Valinnaisaineen valinta 2019, vuosiluokat 3-6

Opetussuunnitelman mukaisesti 4., 5. ja 6. luokalle siirryttäessä oppilas valitsee itselleen yhden viikkotunnin laajuisen valinnaisaineen. 4. luokalla valinnaisainetta opiskellaan yksi tunti viikossa, vuosiluokilla 5 ja 6 kaksoistuntina joka toinen viikko. Vuosiluokkien 3-6 oppilaat tekevät lukuvuotta 2019-2020 varten valinnaisainevalinnan helmikuussa 2019.

Seuraavista esityksistä löytyy tietoa valinnaisaineiden valinnasta:

Valinnaisaineen valinta 2019, 3.lk

Valinnaisaineen valinta 2019, 4.lk

Valinnaisaineen valinta 2019, 5.lk