Peruskorjauksen suunnittelutyötä yhdessä henkilökunnan, huoltajien ja oppilaiden kanssa

Kesän aikana koulussa tehtiin kuntokartoituksia ja rakennemittauksia. Peruskorjauksen projektinjohtoryhmän ja suunnitteluryhmän työskentely pääsi myös alkuun kesäkuun puolivälissä.

Koulutyön alkaessa myös koulun henkilökunta, huoltajat ja oppilaat on otettu mukaan suunnittelutyöhön. Koulun henkilökunnan kanssa on järjestetty ensimmäinen workshop-työskentely, jossa on käyty läpi niitä asioita, joita uuden opetussuunnitelman (OPS 2016) hengessä peruskorjattavassa koulussa tulisi huomioida. Tämä työskentely jatkuu myös lokakuussa.

Oppilaat pääsivät jo keväällä 2017 toteutetussa laatukyselyssä kertomaan toiveitaan siitä, millaisia asioita koulussa voitaisiin parantaa, jotta se olisi hyvä paikka opiskella ja oppia. Syksyn aikana luokissa pohditaan lisää näitä asioita oppilaskunnan hallituksen johdolla. Erityisesti oppilaat saavat paneutua siihen, millainen olisi hyvä välituntipiha.

Elokuun vanhempainilloissa keskusteltiin luokissa ja kerättiin huoltajien toiveita siitä, mitä peruskorjauksessa tulisi ottaa huomioon ja mitkä ovat heidän mielestään tarkeimmät asiat. Nämä asiat on koottu yhteen ja käyty läpi peruskorjauksen projektinjohtoryhmässä.

Huoltajien, oppilaiden ja opettajien toiveet on kerätty yhteen seuraavaan esitykseen:

Puolalan koulun peruskorjaus, opettajien, oppilaiden ja huoltajien toiveet 29.8.2017