Lukutaidon, lukukulttuurin ja lukuharrastuksen edistäminen Turun suomen- ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja alkuopetuksessa

Yhteyshenkilö: Henrik Hurme
Tavoite: Projektin tavoitteena on lasten lukutaidon, lukukulttuurin ja lukuharrastuksen vahvistaminen, edistäminen ja kehittäminen. Projektin toimilla pyritään myös vahvistamaan ja vakiinnuttamaan päiväkotien, esikoulujen ja koulujen sekä vanhempien ja kulttuurialojen toimijoiden välistä yhteistyötä lukutaitoon ja lukemiseen liittyen. Projektin tavoitteena on myös tukea lapsia, vanhempia, kasvatus- ja opetushenkilökuntaa sekä kulttuurialojen toimijoita lukemiseen liittyvien sisältöjen löytämisessä ja käytössä. Pitkän aikavälin tavoitteena on myös edistää yhdenvertaisuutta ja vähentää lukutaidon kehittymisen ja lukuharrastuksen omaksumisen eriaikaisuudesta johtuvia eroja.
Kohderyhmä: suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus, esiopetus, alkuopetus
Toteutusaika: 01.08.2020 – 31.05.2022
Toteutusalue: Turku
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö ja kaupungin omarahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa projektiaTurun kaupungin logo