Turun liikkuva toinen aste III

Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Sofia Hilska (etunimi.sukunimi@turku.fi)
Tavoite: Projektin tavoitteena on toisen asteen opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisääminen sekä fyysistä aktiivisuutta lisäävien opetusmenetelmien, oppimisympäristöjen ja opiskeluyhteisöjen kehittäminen. Tavoitteena on myös luoda toimintamalli vastuutahoineen toisen asteen opiskelijoiden kasvun ja kehityksen tukemiseksi liikunnan avulla.
Kohderyhmä: Turun ammatti-instituutin ja Turun lukiokoulutuksen opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä johto
Toteutusaika: 1.8.2021 – 30.6.2022
Toteutusalue: Turku
Rahoittaja: Aluehallintovirasto ja Turun kaupunki

Turun kaupungin logo