Keväällä valmistuvien lakkiaiset ja yo-todistukset

Kuntaliiton johdolla on annettu valtakunnalliset suositukset valmistujaistapahtumasta, yo- ja päättötodistusten jaosta sekä mahdollisesta yhteisestä päättäjäistilaisuudesta.

Turun lukioiden rehtorit pitävät la 30.5. klo 13 alkaen valmistujaistapahtuman etäyhteyksien avulla. Rehtorit ilmoittavat lähempänä ajankohtaa käyttämänsä yhteystavan. Ylioppilaslautakunnan ohjeistuksen mukaisesti yo-todistukset ja päättötodistukset lähetetään saajille tavallisina kirjelähetyksinä. Jos kokelas ei ole saanut todistusta lukion ilmoittamaan ajankohtaan mennessä, hänen pitää ilmoittaa asiasta lukiolle. Lukio voi tilata uuden todistuksen postissa kadonneen tilalle.

Turun kaupunginjohtaja on päättänyt, että syksyn yhteinen juhlatapahtuma pidetään joko perjantaina 28.8. tai lauantaina 29.8. Yksityiskohtaisista järjestelyistä syksyn osalta lukiot antavat myöhemmin tarkemmat ohjeet.

Keväällä valmistuvien lakkiaiset ja yo-todistukset