Kotoutuminen

YHDESSÄ-YHDISTYS

Yhdessä-yhdistys tukee eri tavoin maahanmuuttajien työllistymistä ja järjestää kaikille avointa ja ilmaista harrastustoimintaa.

puh: 044 744 5523

>> Yhdessä-yhdistys


SKANSSIN INFOTORI

Infotorilta saa henkilökohtaista neuvontaa erilaisissa asioissa. Infotori löytyy samasta paikasta kuin Monitori Skanssin kauppakeskuksessa.

Neuvontaa ja opastusta annetaan muun muassa seuraaviin asioihin liittyen:

  • taloudelliset ongelmat ja sosiaaliturva
  • oleskelulupa- ja kansalaisuusasiat
  • työelämä
  • asuminen
  • koulutus
  • lainopilliset kysymykset
  • asiakirjojen läpikäyminen ja lomakkeiden täyttäminen

puh: 040 175 9584

>> Skanssin infotori


KAUPPATORIN MONITORI

Kauppatorin Monitori aukeaa KOP-kolmioon syksyllä 2020. Kauppatorin Monitorista saa ohjausta ja neuvontaa kaupungin eri palveluihin. Kauppatorin Monitori yhdistää monen eri toimijan asiakaspalvelut niin palvelupisteessä kuin verkossa.

>> Kauppatorin monitori


OPETUSKOTI MUSTIKKA HALINEN

Opetuskodissa on mahdollisuus opiskella suomen kieltä sekä harjoitella suomalaisessa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja. Työelämätaitoja vahvistetaan mm. matalan kynnyksen työkokeilujen avulla eri tehtävissä.

puh: 040 543 5347

>> Opetuskotitoiminta


MAAHANMUUTTAJIEN OSAAMISPISTE

Apua omalla kielellä mm. työnhakuun, opintoasioihin ja suomen kielen oppimiseen.

puh: 02 262 5072

>> Osaamispiste


AURALAN SETLEMENTTI

Aurala tekee kotouttamistyötä mm. tarjoamalla suomen kielen kursseja. Auralan setlementillä on myös erilaisia kotouttamistyöhön keskittyviä hankkeita (mm. PETU-Perhetyötä maahanmuuttajille).

puh: 050 316 7702

>> Auralan setlementin maahanmuuttajatoiminta


KAIKKIEN NAISTEN TALO

Kaikkien naisten talo tarjoaa ohjausta ja neuvontaa oleskelulupiin liittyvissä asioissa (turvapaikka, työ ja opiskelu sekä muu oleskelulupa). Toimintaan jokainen on tervetullut uskontoon, etnisyyteen taikka seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta.

Lisätietoa:

Minna Saunders, hankevastaava

puh. 040 837 5185


YSTÄVÄKSI MAAHANMUUTTAJAÄIDILLE TOIMINTA – MLL

MLL:n kautta maahanmuuttajanainen voi saada suomenkielisen ystävän. Ystävän kanssa voi esimerkiksi käydä kahvilla, tehdä ruokaa, viedä lapset puistoon tai ihan vaan jutella ja oppia samalla suomen kieltä.

>> Ystäväksi maahanmuuttajaäidille toiminta


MONIKULTTUURINEN TOIMINTA – SPR

SPR järjestää Turussa kielikerhoja, KV-klubia sekä ystävä-ja tukihenkilötoimintaa maahan muuttaneille.

>> SPR:n monikulttuurisuustoiminta