Eroperheet

PERHEOIKEUDELLISEN YKSIKÖN PALVELUT

Ohjaaja

Ohjaajalta saa tietoa eropalveluista ja voi varata ajan alustaviin sopimusneuvotteluihin sekä erotilanteen akuuttiajoille. Lisäksi ohjaajalta saa apua ja neuvontaa liittyen valvottuihin ja tuettuihin tapaamisiin sekä valvottuihin vaihtoihin.

Perheoikeudellinen yksikkö päivystää keskiviikkoisin klo 13–16 Yhteispalvelu Monitorissa (Kauppakeskus Skanssi).

Puhelinaika ma ja pe klo 9–10, ti ja to klo 13-15.
puh. 02 262 6009

Lastenvalvoja

Lastenvalvojat vahvistavat lasten huoltajuuteen, asumiseen, tapaamiseen ja elatukseen liittyvät sopimukset.

>>Perheoikeudellinen yksikkö


PERHEASIOIDEN SOVITTELU – PERHENEUVOLA

Lakisääteinen perheasioiden sovittelu on vapaaehtoinen keskustelumahdollisuus vanhemmille eroa mietittäessä, erojärjestelyjä tehtäessä taikka pohdittaessa eron jälkeisen vanhemmuuden ja yhteistyön toimivuutta. Sovittelussa kiinnitetään erityistä huomiota lapsen aseman turvaamiseen.

Perheasioiden sovittelu on vapaaehtoista, maksutonta ja lailla säädetty luottamukselliseksi.

Kuka tahansa perheenjäsen voi pyytää perheasiain sovittelua, kun perheessä on:

    • eron uhka
    • harkinta-aika
    • pohdittavana vanhemmuusjärjestelyt (sopimiset lasten asumisesta ja tapaamisista) eron jälkeen.

Puhelinajat: ma klo 8.30-11.15, ti klo 12.15-15.30, ke ja to klo 8.30-11.15

puh. 02 262 6853

>> Perheasioiden sovittelu


SEURAKUNNAN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS

Perheasiain neuvottelukeskuksesta saa keskusteluapua, kun parisuhteessa ja perhe-elämässä on haasteita. Perheasiain neuvottelukeskukseen voi mennä yksin tai yhdessä puolison tai perheen kanssa. Perheasiain neuvottelukeskus tekee myös perheasiain sovittelua ja pitää erilaisia ryhmiä. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Perheneuvojat ovat pääosin pari- ja perheterapiaan erikoistuneita psykoterapeutteja.

Puhelinaika arkisin klo 9-11

puh. 040 341 7249

>> Perheasiain neuvottelukeskus


EROAUTTAMISTYÖ SILTA – TURUN ENSI JA TURVAKOTI RY

Eroauttamistyö Silta on Turun ensi-ja turvakoti ry:n palvelu. Eroauttamistyöskentelyssä perheen eri osapuolet saavat mahdollisuuden pohtia eron herättämiä ajatuksia, tunteita ja käytännön asioita ammattilaisen kanssa. Asiakkaaksi voi hakeutua yksin, yhdessä toisen vanhemman kanssa tai koko perheenä.  Palveluiden piiriin voi hakeutua myös silloin, kun lasta koskevien sopimusten toteutumisessa on ongelmia esimerkiksi tapaamisiin liittyen tai kun erosta on jo aikaa ja itsellä on tuen ja tiedon tarvetta.

>> Eroauttamistyö silta


YHDEN VANHEMMAN PERHEIDEN LIITTO, YVPL

YVPL:n eroinfopäivystyksessä voi keskustella lapsen asumiseen ja huolto- ja tapaamisasioihin liittyvistä asioista tai siitä kuinka lapsen elatusapu lasketaan.

Päivystys auki ma-to 10.00-16.00 ja ke 10-19

puh. 020 774 9800

Eroon liittyvistä asioista voi kysyä myös maanantaisin klo 10-11 Eroinfo-chatissa


EROSTA ELOSSA – MIESSAKIT RY

Erosta Elossa on valtakunnallinen palvelu, joka tukee ja opastaa miehiä ero-ongelmien käsittelyssä ja niistä selviämisessä. Toiminnan avulla miehet saavat henkilökohtaista keskusteluapua, neuvontaa ja vertaistukea niihin lukuisiin kysymyksiin, joita herää parisuhteen uhatessa päättyä, varsinaisessa eroprosessissa ja ajassa eron jälkeen.

Erosta Elossa tarjoaa henkilökohtaista keskustelutukea ja ohjausta sähköpostin ja puhelinneuvonnan välityksellä.

Puhelinaika ma-pe klo 9-12

puh. 044 751 1342 / 09 6126 6216

>> Erosta Elossa