Erityisen tuen tarpeet

TURUN SEUDUN AUTISMI- JA ADHD-YHDISTYS AISTI RY

Aisti ry on autismikirjon ja ADHD-henkilöiden sekä heidän perheidensä hyvinvointia tukemaan perustettu yhdistys. Aisti ry tarjoaa edunvalvontaa, tiedotusta, harrastus- ja virkistystoimintaa sekä vertaistukea.

Aisti ry


AUTISMILIITTO

Autismiliitto on valtakunnallinen asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Autismiliitto tarjoaa valtakunnallista ja maksutonta neuvontapalvelua autismikirjon ihmisille, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä heidän kanssaan työskentelevälle ammattihenkilöstölle, viranomaisille ja muille tahoille.

Neuvontapalvelu, puh. 050 467 3130

sähköpostitse  neuvontapalvelu(at)autismiliitto.fi

Autismiliiton neuvontapalvelu


VUOROVAIKUTUKSEN AVAIMET VANHEMPAINRYHMÄ, AIVOLIITTO

Vuorovaikutuksen avaimet -vanhempainryhmässä saa ensitukea kielihäiriöstä johtuviin vuorovaikutuksen pulmiin. Vanhempainryhmä tarjoaa tietoa ja taitoja, miten tavallisessa arjessa voi tukea lapsen kehitystä. Ryhmissä on ohjaajina puheterapeutti ja psykologi. Diagnoosia tai lähetettä ei tarvita, vaan perhe voi ilmoittautua suoraan mukaan ryhmiin. Ryhmät ovat maksuttomia. Lastenhoito on järjestetty. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa kuuden viikon ajan.

Suomenkieliset ryhmät kokoontuvat Turussa, Hirvensalossa. Maanhanmuuttajataustaiset ryhmät kokoontuvat Turun keskustassa.

Vuorovaikutuksen avaimet


TUKILIITTO

Tukiliitto on kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä oma järjestö. Tukiliiton toiminta on tarkoitettu kaikille tukea ymmärtämiseen, oppimiseen ja arjen toimintoihin tarvitseville sekä heidän läheisilleen.

Tukiliiton verkkoauttamisessa on verkossa järjestettyjä kursseja, valmennusta, keskusteluja sekä vertaistukea.

Tukiliiton verkkoauttaminen