Pedagogiset mallit selailtavissa

Disco idipsum -hankkeen tuottamat ensimmäiset ainekohtaiset mallit ovat nyt selailtavissa. Lisää malleja ilmestyy selailuun sitä mukaa kun niitä valmistuu. Voit kuitenkin jo tutustua ensimmäisiin tiivistelmiin ja ottaa ideoita omaan opetukseesi.

Löydät mallit tämän blogin oikeasta reunasta ”pedagogiset mallit” -sivun alta. Jokaisesta mallista on tarkoitus julkaista mallin tekijän omin sanoin vapaamuotoisesti kertoma juttu, jossa avataan selailtavaa tiivistelmää hieman enemmän.

Turun opettajankoulutuslaitos on tehnyt tiivistä yhteistyötä opetiimiläisten kanssa. Yhteistyön tuloksena opettajien ideoista on syntynyt uuteen opetussuunnitelmaan sopivia ja käyttökelpoisia tunti- ja jaksovinkkejä. OKL:n edustajana hankkeessa on toiminut professori Mirjamaija Mikkilä-Erdmann.

Kuvassa Rita Lappalaisen oppilaat tutkivat ihmiskehon toimintaa ja valmistavat omia esitelmiään mm. tietokoneen avulla.

Opettajat opettajien apuna

Loppukeväällä 2017 polkaistiin käyntiin opetushallituksen rahoittama Disco idipsum -yhdessä oppiminen hanke. Sen tarkoituksena on auttaa opettajia hyödyntämään henkilökohtaisia päätelaitteita paremmin opetuksessaan. Hankkeen ympärille on kerääntynyt n. 30 opettajatiimiläistä eri aineryhmistä. Mukana on Turun, Liedon ja Mynämäen opettajia.

Opettajatiimiläiset miettivät ja kehittävät yhdessä pedagogisia malleja, jotka sopivat uuteen opetussuunnitelmaan.  Mallit julkaistaan kaikkien hyödynnettäviksi. Tiimit aloittavat työnsä ainekohtaisien mallien parista ja laajentavat sitten työtään monialaisten mallien kehittämiseen.

Tiimit ovat nyt työstäneet ideoitaan syksyn ajan ja ainekohtaisia malleja on valmistunut toisille jaettavaksi.

Artikkelikuvan on ottanut kuvataiteen opettaja Tommi Ranti, joka on mukana hankkeessa.