Opelta opelle – nappaa kootut mallit TVT-opetuksen tueksi

Opettajat Turun, Liedon ja Mynämäen kouluista ovat yhdessä ideoineet ja toteuttaneet pedagogisesti testattuja vinkkejä oppilaiden henkilökohtaisten päätelaitteiden tehokkaaseen käyttöön oppimisessa. Työn tuloksena syntyi 98-sivuinen kokoelma, jossa on sekä oppiainekohtaisia että monialaisia vinkkejä. Tutustu vinkkeihin ja käy poimimassa rusinat pullasta!

Lue koko uutinen Turku.fi/opetus-sivuilta >>

Oppilasagentit työn touhussa – kevät 2019

Oppilasagenttitoiminta jatkuu Turun kouluissa. Agenttitoiminnasta hyötyvät niin opettajat kuin oppilaatkin, ja tunneista on saatu todella hyvää palautetta. Alla agenttioppilaiden ja -opettajien kuulumisia tämän kevään osalta.

Jatka artikkeliin Oppilasagentit työn touhussa – kevät 2019

Oppilasagentit koulun arjessa

Lue miten oppilasagentit ovat jalkautuneet syksyn mittaan Turun kouluihin. Disco idipsum -hankkeen avulla opettajat saivat hieman tukea toiminnalleen ja niinpä toiminta lähti hienosti käyntiin. Alla raportit toiminnasta mukana olleilta kouluilta.

Ilpoisten koulun oppilasagenttitoiminta syksy 2018

”Me Ilpoisten koulun oppilasagentit olemme 5.-6. luokkalaisia ja meitä on yhteensä 10 aktiivista. Kokoonnumme kouluajan ulkopuolelle vähintään 2h viikossa, jolloin suunnittelemme aikataulua, jaamme työtehtäviä, harjoittelemme uusia juttuja tai valmistaudumme tuleviin hommiin. Keikkoja on ollut mukavasti ja olemme säännöllisesti mainostaneet toimintaamme.”

Jatka artikkeliin Oppilasagentit koulun arjessa

Pedagogiset mallit selailtavissa

Disco idipsum -hankkeen tuottamat ensimmäiset ainekohtaiset mallit ovat nyt selailtavissa. Lisää malleja ilmestyy selailuun sitä mukaa kun niitä valmistuu. Voit kuitenkin jo tutustua ensimmäisiin tiivistelmiin ja ottaa ideoita omaan opetukseesi.

Löydät mallit tämän blogin oikeasta reunasta ”pedagogiset mallit” -sivun alta. Jokaisesta mallista on tarkoitus julkaista mallin tekijän omin sanoin vapaamuotoisesti kertoma juttu, jossa avataan selailtavaa tiivistelmää hieman enemmän.

Turun opettajankoulutuslaitos on tehnyt tiivistä yhteistyötä opetiimiläisten kanssa. Yhteistyön tuloksena opettajien ideoista on syntynyt uuteen opetussuunnitelmaan sopivia ja käyttökelpoisia tunti- ja jaksovinkkejä. OKL:n edustajana hankkeessa on toiminut professori Mirjamaija Mikkilä-Erdmann.

Kuvassa Rita Lappalaisen oppilaat tutkivat ihmiskehon toimintaa ja valmistavat omia esitelmiään mm. tietokoneen avulla.

Opettajat opettajien apuna

Loppukeväällä 2017 polkaistiin käyntiin opetushallituksen rahoittama Disco idipsum -yhdessä oppiminen hanke. Sen tarkoituksena on auttaa opettajia hyödyntämään henkilökohtaisia päätelaitteita paremmin opetuksessaan. Hankkeen ympärille on kerääntynyt n. 30 opettajatiimiläistä eri aineryhmistä. Mukana on Turun, Liedon ja Mynämäen opettajia.

Opettajatiimiläiset miettivät ja kehittävät yhdessä pedagogisia malleja, jotka sopivat uuteen opetussuunnitelmaan.  Mallit julkaistaan kaikkien hyödynnettäviksi. Tiimit aloittavat työnsä ainekohtaisien mallien parista ja laajentavat sitten työtään monialaisten mallien kehittämiseen.

Tiimit ovat nyt työstäneet ideoitaan syksyn ajan ja ainekohtaisia malleja on valmistunut toisille jaettavaksi.

Artikkelikuvan on ottanut kuvataiteen opettaja Tommi Ranti, joka on mukana hankkeessa.