Ympäristöopin tutkimusraportti Book creatorilla

Kohderyhmänä 3.-6. luokkalaiset. Projektin kesto on n. 4 oppituntia.

Projektin lähtökohdat

Ympäristöopissa 3.-6. luokalla yhtenä tavoitteena on toteuttaa pieniä tutkimuksia (T5) ja harjoitella tutkimuksenteon eri vaiheita sekä raportoida johtopäätökset (T6). Tutkiminen on nostettu myös yhdeksi arviointilauseeksi 3.-4. luokkalaisen todistukseen seuraavasti: ”Osaat suunnitella ja toteuttaa tutkimustehtäviä sekä esittää tuloksia.” Huomasin, että tutkimuksen tekeminen ja erityisesti raportointi on oppilaille melko haastavaa ja pohdin, miten asian saisi kätevimmin opetettua.
Lähdimme testaamaan hommaa padeilla sillä ajatuksella, että lapset voisivat helposti valo- ja videokuvata tutkimuksen eri vaiheita, kasata tallenteista ja tekstistä kätevästi sähköisen raportin ja lähettää sen sitten opettajalle talteen johonkin pilvipalveluun. Tällöin opettajan olisi helppo käydä raportit läpi arvioinnin lähestyessä, kun ne löytyisivät yhdestä paikasta.

Raportin tekemiseen valitsimme BookCreator-sovelluksen. Sen käyttö on hyvin yksinkertaista ja lapset oppivat nopeasti sovelluksen erilaiset ominaisuuden ja mahdollisuudet. BookCreatorilla raportit on helppo tehdä ulkoasultaan selkeiksi, mutta toisaalta sovellus mahdollistaa myös persoonallisen kädenjäljen erilaisten fonttien, taustojen ja värien avulla.

Tutkimuksen aihe kannattaa varsinkin ensimmäisessä tutkimuksessa olla hyvin simppeli. Ympäristöopin opettajanoppaista löytyy pieniä, ikätasolle sopivia tutkimuksia, jotka soveltuvat mainiosti tähän projektiin.

Projektin eteneminen

1 Opettaja esittelee oppilaille tutkimuksen aiheen. Tutkimus voi olla mikä tahansa ympäristöopin ilmiö. Me toteutimme ensimmäisenä tutkimuksenamme lumitutkimuksen. Lumitutkimuksessa oppilaat keräävät koulun pihalta ja metsästä luminäytteitä, jotka sitten sulatetaan. Sulamisvesiä tutkimalla selvitetään, miten erilaiset keruuympäristöt vaikuttavat lumen puhtauteen.

2 Oppilaat avaavat BookCreatorilla uuden kirjan. Kirjan otsikoksi tutkimuksen nimi (esim. ”Lumitutkimus”). Oppilaat kirjoittavat opettajan ohjeella tutkimuksessa tarvittavat välineet raporttiinsa. Lisäksi kirjataan, mitä tarkalleen ottaen on tarkoitus tutkia ja saada selville.
3 Opettaja käy läpi tutkimuksen vaiheet, jotka oppilaat kirjaavat raporttiinsa. Käydään yhdessä läpi mitä tarkoittaa hypoteesi. Jokainen kirjaa raporttiinsa oman hypoteesinsa.

4 Oppilaat jaetaan ryhmiin ja he ryhtyvät toteuttamaan tutkimusta ryhmissä. Jokainen oppilas taltioi omalla padillaan tutkimuksen vaiheet kuvina, videoina ja/tai äänitiedostoina. Kun tutkimus on kokonaisuudessaan tehty, he liittävät tallenteet raporttiinsa tutkimuksen eri vaiheiden yhteyteen.

5 Oppilaat kirjaavat raporttiinsa tutkimuksen lopputuloksen. He kirjaavat ylös, toteutuiko heidän hypoteesinsa.

6 Oppilaat palauttavat valmiit raportit esimerkiksi Showbieen.

7 Opettaja lukee raportit ja arvioi ne. Showbiessa arvioinnin voi toteuttaa helposti antamalla oppilaalle kirjallista tai kuvallista palautetta tai esimerkiksi ääniviestin.

Projektin soveltaminen

Tämä työtapa soveltuu erinomaisesti myös vanhemmille oppilaille. Tutkimuksen aiheen voi valita vaikkapa historian, kemian, fysiikan tai matematiikan sisällöistä.

Mahdolliset sudenkuopat välttääkseen opettajan kannattaa valita tutkimuksen aiheeksi jokin hyvin selkeä ja vain muutamia yksinkertaisia tutkimusvälineitä vaativa kokonaisuus. Book Creator-sovellukseen kannattaa tutustua etukäteen ja antaa vaikka jokin pieni kirjoitustehtävä ennen projektin aloitusta. Näin teknisiin yksityiskohtiin ei kulu turhaa aikaa itse tutkimuksen teon aikana.

Loppusanat

Tämä projekti oli sekä opettajalle että oppilaille hyvin mieluisa. Tutkimuksen tekemisen periaatteet ja tutkimuksen raportointi selkenivät hienosti myös pienemmille oppilaille. Toteutimme vuoden aikana kolmesta neljään vastaavaa ympäristöopin tutkimusta. Niiden pohjalta opettajan oli helppo arvioida oppilaiden osaamista tällä ympäristöopin alueella.

Janna Kurth