Valdeltagande och valaffischer – demokrati i praktiken

Valdeltagande och valaffischer – demokrati i praktiken

En viktig del av undervisningen i samhällslära i årskurs 6 är att förklara för eleverna vilka olika möjligheter man har att påverka i samhället. Det kanske lättaste sättet att påverka är att rösta i olika val, medan det kanske mest effektiva sättet att påverka är att sitta som riksdagsledamot i riksdagen.
Det första du gör med eleverna är att diskutera om vad riksdagen är och vem som jobbar där. Om vi sedan utgår från att det är riksdagsval (t.ex. år 2019) så behandlar vi sedan kort olika partier som finns i Finland. Därefter får eleven i uppgift att göra en egen valaffisch med egna värderingar nedskrivna. Eleven använder applikationen Pic Collage på sin lärplatta (Ipad).
Eleverna printar ut sina valaffischer med lärarens hjälp. Om man har tid kan läraren be eleverna att hålla ett valtal i klassen. Därefter har eleverna möjlighet att rösta i klassens eget ”riksdagsval”. Här är det viktigt att få med begrepp som valsedlar, valbås, valfunktionärer, stämpel osv. Till sist så presenteras ”resultatet” i klassens eget riksdagsval och diskuteras.
Om tidpunkten för projektet är aktuell så kan man låta eleverna rösta på ”riktiga” kandidater i ett ”riktigt” riksdagsval.

Marcus Lindroos