Uutisprojekti

Uutisprojekteja (video löytyy tekstin alta) on tehty viime vuosien mittaan ylen määrin kouluissa eri oppiaineissa. Mediataidot kuitenkin painottuvat yhä vain enemmän nyky-yhteiskunnassa, joten tehtävänantona se on edelleen hyvin ajankohtainen.

Tämänkaltaisia projekteja olen toteuttanut lähinnä 9. luokilla valinnaisen kielen tunneilla sekä kielipainotteisten luokkien ylimääräisillä kursseilla. Toteutus soveltuu kyllä myös normaaleille kielten tunneille tai monialaisten koulupäivien teemaksi. Kielitaidon tason tulee kuitenkin olla sen verran vankka, että oppilas kykenee tuottamaan itse asiatekstiä. Nuoremmille oppilaille työ voidaan teettää pienempinä kokonaisuuksina. Esimerkiksi ainakin kuudesluokkalaiset pystyvät jo lukemaan hyvin yksittäisiä uutistekstejä videolle.

Tässä projektissa oppilaat kokivat myös uutisiin sopivan sanaston löytämisen haasteelliseksi. Opettaja pitäytyikin puuttumasta kielellisiin epätarkkuuksiin vaan ne käydään läpi vasta jälkikäteen ja oppilaat saavat vielä muokata tuotostaan. Kömmähdyksiä näytti sattuvan eniten tekstityksessä silloin, kun tekstittäjä ei ollut itse kirjoittanut uutista ja sanasto oli hänelle vierasta. Kiireellä oli myös oma osuutensa. 

Projektin anti oppilaalle: oppilas pääsee samaistumaan toimittajan rooliin ja voi luoda itselleen mielikuvaa työelämästä ja todenmukaisesta ammatista.

Projektin anti opettajalle: oppilaasta löytyy uusia ulottuvuuksia ja osaamisen tasoja, oppilaan rooli ryhmässä, yhteistoiminnallisen oppimisen seuraaminen. Lisäksi tämänkaltainen työ saa oppilaan tuottamaan ikään kuin puolivahingossa vierasta kieltä, johon oppilasta yleensä on melko vaikeaa motivoida.

Mediaprojekteissa ryhmätyöskentelytaidot korostuvat, työn edetessä oppilaat huomaavat oman ja luokkatovereidensa panostuksen. Se näyttäisi aiheuttavan oppilaassa huolen, huomaako opettaja oppilaiden erilaiset panostukset yhteiseen projektiin. Yhdessä työskentelemään tottunut ryhmä kokee projektin mielekkäänä, mutta jos ryhmässä on oppilaiden välisiä jännitteitä, koko projekti saattaa kärsiä kohtuuttoman paljon pienistäkin osatekijöistä.

Kaiken kaikkiaan uutisprojektin teko on opettajalle motivoivaa, oppilaan persoonaakin esiin tuovaa työskentelyä. Aikataulujen noudattamisessa kannattaa opettajan olla vaativa. Arvioinnissa kannattaa myös kiinnittää huomiota niihin työosuuksiin, jotka eivät välttämättä näy lopputuotoksessa, vaan tulevat esiin esim. oppilaiden raportointiosuuksissa.

Pohdittavaksi: otetaanko oppilaan digiosaaminen huomioon arvioinnissa, jos sillä näyttäisi olevan merkitystä oppilaan motivaatioon vieraan kielen ja kulttuurin omaksumisessa, vaikka osaaminen ei suoranaisesti liittyisikään vieraan kielen hallintaan?

Haastavinta näytti olevan työn aikana tuotetun materiaalin saaminen oppilailta Luokan muistikirjaan. Oppilaat kokevat Office365:n hankalaksi käyttää, joten työn etenemisvaiheet eivät välttämättä tule näkyviin opettajalle.  

Hauska erityispiirre nyt toteutetussa uutisprojektissa oli oppilaiden pohdinta uusnatsien mielenosoitusta kuvatessaan, minkälaisen kuvan suvaitsevaisuudesta ja itsestään he antoivat katsojille. Yksi oppilas totesikin: ”Minä en halua loukata ketään!”

Lopuksi vielä kahden oppilaan raportti projektista, mikä kuvannee melko hyvin projektin aikana esilletulleita piirteitä ja kokemuksia. Jälkimmäisestä raportista ilmenee, miten paljon ylimääräistä työtä projektin tekninen loppuunsaattaminen todellisuudessa vaati.

oppilaan raportti 1

Ryhmätyömme sujui mielestäni hyvin. Joskus saattoi tulla pieniä erimielisyyksiä ja laiskuuksia, mutta olen erittäin tyytyväinen lopputulokseen ja miltä uutinen näyttää. En usko, että ohjaajia oli vain yksi. Jokainen sai ohjata välillä itse ryhmää ja kertoa mielipiteitä. Uutisen tekeminen kesti kauemmin mitä oletimme, mutta onneksi saimme sen valmiiksi ennen eräpäivää.

Tehtävänjako:

Jokainen toi suunnitteluvaiheessa omia ideoita esille ja ryhmäjaon myötä jokainen keskittyi oman tehtävän suunnitteluun.

Jokainen kirjoitti oman osuutensa tekstistä, mutta joskus annettiin Niklakselle teksti tarkistettavaksi. Mielestäni uutisankkureiden teksti olisi voinut tehdä huolellisemmin, kun kuvaus vaiheessa se ei ollut vielä valmis. Itse olisin voinut tehdä tekstin myös aikaisemmin, mutta onneksi sää liittyi hyvin aiheeseen (ja ilmaan).

Jokainen siis teki omat tekstinsä, mitkä puhuttiin ja kuvattiin tämän jälkeen.

Mikael ja Viola kuvasivat suurimman osan, koska he osasivat käyttää kameraa. Joku muu saattoi kuvata, jos Mikael ja Viola olivat kameran toisella puolella.

Mikael ja Viola (ja joskus joku muu jolla oli aikaa) editoivat koulussa, mutta suurimman osan Enna editoi kotona. Olisi ollut mukavaa, jos oltaisiin kaikki voitu osallistua auttamaan Ennan editoinneissa, mutta hän halusi tehdä sen yksin.

En käyttänyt mallia ja lähdettä.

Olin tyytyväinen koko lopputulokseen, mutta varsinkin urheilu-uutiset olivat minun lempparini. Pidin myös paljon säästä, koska siitä tuli hauska ilman takia.

Venlan ja Niklaksen Saksan lausuminen kuullosti mielestäni hyvältä ja bloopersit uutisen lopussa kuvastivat hyvin ryhmämme luonnetta.

Haastavin teksti oli Venlan viihdeuutisissa . En ymmärtänyt kauheasti mistä ensimmäiseksi puhuttiin, koska jotkut sanat olivat vieraita.

Lotto oli selkeästi vaikein osio tekniikassa. Onneksi Mikael osaa käyttää hyvin tietokonetta ja saimme siitä hienon.

oppilaan raportti 2

Vvelman-uutiskanavan klo 8:n uutisia tuottamassa olivat Viola, Venla, allekirjoittanut, Mikael, Aino sekä Niklas. Uutisemme pitävät sisällään 12 osiota.

 1. Ennan ja Niklaksen avausjuonto
 2. Tsunami Thaimaassa
 3. Niklasja uusnatsien mielenosoitus
 4. Violanmienosoitusreportti paikan päältä
 5. Enna, sekäTrump tapaa Niinistön
 6. Aino ja päivänsää
 7. Urheilu-uutisetby Mikael ja Leo
 8. Venlaja Prospiel-tuotteen mainos
 9. Viola ja Vvelmankeno
 10. Venlanjulkkisuutiset
 11. 10 ohjettaulkomaalaisille Suomessa
 12. Behind the scenes/mokat

Käsikirjoitus/ideointi

Tämä vaihe työssämme sujui sulavasti. Pääideoitsijoita olivat ryhmässämme Viola, Mikael ja minä. Aino ja Leo keskittyivät enemmän itselleen osoitettuihin osa-alueisiin. Niklas taas toimi yleisenä käännöstukena.

Olin mukana ideoimassa ja kirjoittamassa käsikirjoitusta osioissa 1-3 sekä 5. Aino esiintyy vapaaehtoistyöntekijänä osiossa 2, mutta käsikirjoitus on täysin omaa käsialaani. Kirjoitin myös käännökset urheilu-uutisten englanninkielisiin osuuksiin.

Näyttelijäntyö

Kasvoni/ääneni voi löytää ruudulta osioissa 1-2, 4-5 sekä 11. Kameran edessä oleminen oli minulle hauskinta ja helpointa. Kaikille muillekin esiintyminen tuntui onnistuvan luontevasti. Ainakin oppilaat meidän luokallamme ovat tottuneet näyttelemään kameran edessä, sillä olemme tehneet useita lyhytelokuvia valinnaisen englannin sekä äidinkielen tunneilla.

Kuvaus

Viola hoisi suurimman osan kuvaamisesta, sillä käytimme videomme kuvaamiseen hänen kameraansa. Itse osallistuin kuvaamiseen melko vähän. Osio 10 on suurimmalta osin minun kuvaamani.

Editointi

Videon muokkaaminen vei itseltäni kaikista eniten aikaa. Viola editoi osiot 7 ja 10, itse editoin kaiken muun. Editoimisessa kesti kaiken kaikkiaan n. 5 kokonaista päivää (useammilta päiviltä yhteenlasketut tunnit). Tein kaiken editoimisen kotona. Muokkaaminen piti sisällään mm. Yksinkertaista videoiden leikkausta, äänitehosteiden lisäämistä, tesktitysten kirjoittamista, color correctaamista ja paljon muuta. Minulla on aikaisempaa kokemusta editoimisesta, joten saatoin tehdä myös hiukan erikoisempia efektejä videoon.

Kaiken kaikkiaan tämä koko projekti oli erittäin hauska ja erilainen tapa oppia saksaa. Projektin ääressä työskentely toi koulupäivään mukavan hengähdystauon varsinaisesta opiskelusta. Toisaalta, vaikka uutisten tekeminen ja yhdessä työskentely oli todella antoisaa, koen myös, että se vahingoitti oppimistani ja suoriutumistani kokeista. Tuntityöskentely jäi liian vähälle ja jouduin tekemään kaiken työn kotona.