Tutkivaa oppimista virtuaalilaboratoriossa

GoLab-tutkimusympäristö

Go-Lab (golabz.eu) on verkkoportaali, joka koostuu valmiista oppimiskokonaisuuksista, jotka hyödyntävät erilaisia virtuaalilaboratorioita ja -applikaatiota. Portaaliin on koottu yli 500 erilaista laboratoriota sekä useita tutkivan oppimisen toteuttamista tukevaa työkalua. Oppimisympäristössä opettaja voi muokata jo olemassa olevia oppimiskokonaisuuksia tai luoda ja jakaa uusia oppimiskokonaisuuksia oppilaiden ja muiden opettajien kanssa. Go-Lab on käyttäjilleen ilmainen ja soveltuu sekä peruskoulun että toisen asteen ympäristöopin ja luonnontieteiden opetukseen.
GoLab-ympäristö tarjoaa oppilaalle strukturoidun ja vaiheistetun mahdollisuuden uuden opetussuunnitelman mukaiseen tutkivaan oppimiseen. Se tukee myös oppilaan laaja-alaista osaamista ja kehittää monialaisia oppimistaitoja.

Eriyttäminen

Omasta kokemuksesta voimme sanoa GoLab-tutkimusympäristöjen sopivan hyvin myös yläkoulun pienluokkamuotoiseen erityisopetukseen. Selkeät ohjeistukset ja välivaiheet tarjoavat strukturoidun opiskelumahdollisuuden itsenäiseen opiskeluun myös heikommat oppimistaidot omaavalle opiskelijalle. Opettaja pystyy muokkaamaan ympäristöjä omalle ryhmälle sopivalla tavalla. Eriyttäminen niin ylös– kuin alaspäinkin onnistuu vaivattomasti.

Tutkimusvaiheet

Portaali ei vaadi erillistä kirjautumista. Opettaja jakaa oppilaille linkin, jonka kautta he pääsevät työskentelemään ympäristöön etunimellään. Opettaja pystyy seuraamaan oppilaan tehtävien etenemistä reaaliaikaisesti.
Oppimisympäristö koostuu alkutilanteesta, jossa oppilaan mielenkiinto aiheeseen herätetään esimerkiksi arkielämän ongelman tai videon avulla. Virtuaaliympäristö ohjaa oppilasta tekemään aiheesta hypoteesin. Oppilas muodostaa hypoteesin annetuista sanoista, mikä helpottaa erityisoppilaan työskentelyä.


Kuva 1. Hypoteesin muodostaminen alustasta Sähköiset synttärit.
Tutkimusosuus on jaettu erilaisiin osiin, jotka johdattavat oppilaan teorian kautta tutkimukseen. Oppilas vastaa valmiisiin kysymyksiin tutkimusta tehdessään. Kysymykset ohjaavat oppilasta eteenpäin työskentelyssään.


Kuva 2. Oman tutkimuksen tekeminen laboratoriossa Sähköiset synttärit.
Oppimisympäristö päättyy lopputuloksen ja itsearvioinnin tekemiseen.

Kuva 3. Yhteenveto alustasta Sähköiset synttärit.

Kuva 4. Itsearviointi alustasta Sähköiset synttärit.

Projektin kesto: 1-2 oppituntia
Välineet: oppilaiden omat päätelaitteet
Selain: Chrome, Firefox, Explorer

Kristiina Lönnfors, Charlotta Riuttula, Teemu Takio
Nummenpakan koulu, Aurajoen yksikkö