Suomalaisen kappaleen käännöstyö englanniksi

6. Luokkalaisten kanssa toteutin projektin, jossa he käänsivät valitsemansa suomalaisen laulun sanat englanniksi. Lisäksi he tekivät käännöstyöstä ja projektista Sway-ohjelmalla lyhyen esityksen aiheesta.

Tavoitteena on oppia ymmärtämään tekstisisältöä ja sanoittamaan tekstiä omin sanoin hävittämättä kuitenkaan sen sanomaa. Lisäksi tavoitteena projektissa on syventää jo opittuja kieliopillisia asioita sekä myös oppia uutta. Projekti tuo myös lisävarmuutta omaan tuottamiseen sekä kirjoittamalla että puhumalla vierasta kieltä.

Aikaa koko projektin läpiviemiseen meni 3 viikkoa eli 12 h. Oppilaat olivat erittäin sitoutuneita työskentelyyn ja olivat aiheesta innostuneita. Jatkoprojektiksi he ovat ehdottaneet jonkin englannin kielisen laulun kääntämistä suomeksi.

Projekti alkoi kappaleen valinnalla. Kappaleen sai valita joko itse tai sitten opettajan valmiista listasta. Oppilaiden kanssa on hyvä käydä kappaleissa esiintyviä sanoja ja sanontoja läpi ja jo siinä kohtaa tunnistaa tietyt haasteet.
Suomi –kappaletta tuli lukea moneen kertaan ja kirjata ylös mikä on kappaleen sanoma.
Käännöstyössä meni eniten aikaa. Sanakirjaa sai käyttää tarvittaessa. Lauseet ja sanat, joihin on tarvinnut apua, piti alleviivata. Tämä helpottaa opettajaa arvioinnissa.
Kun käännöstyö on valmis ja oppilas harjoitellut oman tekstin lukemista, sanelee hän sen.
Lopuksi teimme vielä loppuun esityksen Sway:llä projektista. Esitykseen piti liittää jotakin alkuperäistä ja jotakin itse tuottamaa.
Oppilaat itsearvioivat työskentelyään joka “osion” jälkeen Forms –ohjelmassa. Koko projekti on toteutettavissa Office 365 –ohjelmistossa (OneNote, Forms, Sway). Toteutin projektini tosiaan 6. luokkalaisten kanssa, joilla ei ole omaa iPadia. Käytimme OnNoteen kannettavia tietokoneita ja saneluun koulun yhteiskäytössä olevia iPadeja. Tämä toi oman haasteensa toteutukseen. IPadeille varmasti löytyy appeja, joissa koko projektin (kirjoittaminen ja sanelu) pystyy toteuttamaan myös ilman Office 365 –ohjelmistoa.

Elina Ravantti