Somekatsaus FlipGridissä

FlipGrid suullisen kielitaidon kehittämisessä

FlipGrid on mainio ohjelma suullisten näytteiden keräämisen osana (vieraiden) kielten opetusta. Muokkasin jo aikaisemmin käytössä olleen SOME-katsaus tehtävän digimuotoon syksyllä 2017 tutustuttani FlipGridiin. Tehtävän ideana on, että oppilaat katsovat/lukevat kotiläksynä valitsemansa ranskankielisen vloggauksen, bloggauksen, tubettajan uusimman videon, elokuvan, laulun, TV-sarjan jakson, artikkelin, videoklippin tai vastaavan. Tämän jälkeen oppilas tiivistää katsomansa/kuulemansa noin 2 minuuttia kestävään selfie-videoon. Videolla oppilas kertoo muun muassa:

  • minkä tuotoksen valitsi ja miksi?
  • mistä se kertoo/mitä siinä tapahtuu?
  • mitkä sanat olivat hänelle uusia?
  • kenelle hän suosittelee tuotosta?

Projekti alkoi sillä, että oppilaat tutuistuivat FlipGrid-sovellukseen ensimmäisessä harjoitustehtävässä, jossa he esittelivät itsensä lyhyesti. Muuta harjoitusta ei yläkoulun oppilaat eivät ohjelmiston käyttöön tarvinneet. Tämän jälkeen viikoittain oppilaiden tehtävänä oli tuottaa video sovittuun päivään mennessä. Kyseessä oli kaksi A1-ranskan ryhmää. Oppilaat pääsivät katsomaan myös muiden tekemiä videoita ja reagoimaan niihin emojeilla, joiden merkitykset voivat olla vaikka tällaiset. Luokan sisällä voidaan myös sopia, mitä eri emojin palaute tarkoittaa.

Mahdolliset emojireaktiot FlipGridissä

Videoita katsottiin myös yhdessä luokan kanssa koulussa ja keskusteltiin niistä. Käsittelimme keskustelun kautta hyvän viestinnän perusteita, ääntämistä, viestin välittämistä, kuulijan/katsojan huomioista ja joitakin kielen rakenteisiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino oli kuitenkin pitkälti viestinnällisyydessä.

Näkemieni videoiden ansiosta on minulle auennut täysin uusin ikkuna oppilaiden kielitaitoon ja viestintäkykyihin. Olen ollut yllättynyt useamman tunneilla hiljaisemman oppilaan taidoista ja osaamisesta, joka ei olisi ilman videoita tullut koskaan minulle näkyväksi. Lisäksi sovellus mahdollistaa suullisen kielitaidon jatkuvan näytteiden keräämisen ja tätä kautta taidon kehittymisen arvioinnin. Selfievideot mahdollistavat myös muunlaisten suullisen kielitaidon harjoitusten toteuttamisen kuten sanaston ja kappaleiden lukemisen nauhalle sekä erilaiset ryhmätyöt. Tehtävänannot ja palaute oppilaiden videoista on mahdollista antaa myös videomuodossa.

Kuvaus FlipGridin opettajanäkymästä, jossa näkyy koonti tilin sisältämistä grideistä, keskusteluaiheista ja tuotetuista videoista.

Teknisesti FlipGridin hallinnointi ei vaadi opettajalta paljon eikä videon tuottaminen vaadi oppilailta kirjautumista. Lisäksi se toimii sekä mobiililaitteilla että tietokoneella. Youtubesta ja vimeosta sekä ohjelman omilta sivuilta löytyy useampia tutoriaaleja ohjelman käyttöön, jos innostuit ohjelmasta. Videot alkuun pääsemiseksi löydät myös kokoamastani Sway-esityksestä.

FlipGrid (kielten)opetuksessa

Suulliset harjoitukset

Siirry tähän Swayhin

Satu Koistinen, kielten opettaja (ranska, ruotsi)

Kuvat: https://resources.flipgrid.com/downloads/ / Satu Koistinen