Skapa egna lägerskolböcker med Book creator

SKAPA EGNA LÄGERSKOLBÖCKER MED BOOK CREATOR

    Book Creator är en lättanvänd applikation som kan användas som samlande plattform för både kortare och längre projekt. Applikationen är användbar speciellt i olika ämnesövergripande projekt där eleverna förutsätts skapa och dokumentera arbeten under en längre period.

Eleverna kommer väldigt snabbt igång med Book Creator. I applikationen finns en ”Getting Started, a short tutorial”, men på YouTube finns bra handledningar på svenska.
Book Creator-böckerna kan innehålla olika texter, bilder, ljudklipp, videon och hyperlänkar. Det ger eleven möjligheten att uttrycka sig på ett mångsidigt sätt. De visuella alternativen är otaliga. Ifall det visuella bedöms skilt bör eleverna medvetandegöras om det i början av processen. Det är dock att föredra att eleverna handleds i att tänka på det visuella uttrycket och att välja t.ex. lämpliga bakgrunder.

Arbetet före, under och efter lägerskolan i årskurs 5 är ett ypperligt tillfälle för att ta i bruk Book Creator. Då fungerar Book Creator som samlingsplattform för såväl omgivningslära (t.ex. skogen, herbarium och allemansrätten), modersmål (olika skrivuppgifter före, under och efter lägerskolan) och bildkonst (lägerskollogo, fotografier, kortfilmer) som historia (vikingarna) och matematik (kartuppgifter och lägerskolrelaterade textuppgifter). Den egna lägerskolboken är också ett fint minne för senare tider av en oförglömlig upplevelse.


Något att beakta är att de färdiga böckerna behåller formatet och funktionerna (även videon, ljudklipp och hyperlänkar) endast då de delas i Apple-världen. Book Creator-projekt är även möjliga att dela och spara i Google Drive. I Åbo används Office365 där projekten kan sparas som PDF-filer. Då bevaras texter och bilder, men övriga funktioner faller bort. PDF-formatet tillåter också utskrift av det ”orörliga” materialet.


Eleverna delar lätt sina böcker med läraren genom att ”AirDroppa” dem till lärarens lärplatta. Läraren kan ta emot arbeten som projekt i Book Creator eller som böcker i Böcker (iBooks). Book Creator-formatet tillåter all slags redigering, i Böcker kan man lägga till kommentarer.

Lotta Svartsjö