Seesaw:n mahdollisuudet opetuksessa

Olen käyttänyt Seesaw-sovellusta opetuksessani muutaman vuoden luokkani ja eri opetusryhmien kanssa (alakoulu) Olemme kokeilleet eri tapoja hyötykäyttää ilmaista versiota. Kokemukseni ovat positiivisia ja rohkaisevia. Aiemmin pedagogisissa sovellusesimerkeissä on esitelty Seesaw käsityön suunnittelussa ja dokumentoinnissa. Käytämme oppilaiden kanssa tätä, mutta otan esille muutamia muita käyttösovelluksia.

Käytän Seesawta lähes päivittäin erilaissa tilanteissa. Oppilaat oppivat sen käytön helposti.

Käsityöhön liittyen Seesawlla on kätevää tehdä opetusvideoita tai työvaihekuvauksia opetuksen tueksi.

Alla olevaan kuvaan äänitin vielä ohjeet kohta kohdalta, koska työvaiheita oli monta. Käsityöluokassamme on vaikeaa jättää seinälle työohjeita, koska opetusryhmiä on niin paljon. Näin oppilas voi palata ohjeisiin tarvittaessa. Opettaja ehtii auttamaan mahdollisesti muita ja jos oppilas on ollut poissa, hänelle on hyötyä näistä.

Käsityön lisäksi sovelluksella on kätevää dokumentoida ja arvioida esim. kuvataiteen työskentelyä ja tuotoksia. Oppilaat ottavat tuotoksissaan valokuvia ja lisäävät itsearvioinnin opettajan tekemään valmiiseen pohjaan (word, keynote, Pages), joka on tallennettu kuvana, jotta oppilas pystyy muokkaamaan sitä. Itsearviointipohjan jaan aktiviteettina Seesawssa.Matematiikassa olemme dokumentoineet ongelmaratkaisuja kuvaamalla esim. toiminnallisesti tehtyjä geometrian tehtäviä. Lisäksi olen tehnyt arvioitavia (skills) matematiikan läksyn kertauksia aktiviteetti toiminnolla. Tällä on se hyöty, että jokainen oppilas on päässyt joutuisasti tuottamaan oman tietonsa pohjalta tehtävän ja opettajan on helppo nähdä, pitääkö asioita kerrata.Tässä tehtävässä pyysin oppilaita piirtämään 3 asiaa liittyen suoriin. Annoin ohjeet suullisesti ja he tekivät ja tallensivat tuotokset.

3lk. murtolukutehtävä: Äänitin ohjeen, mitä murtokakuilla piti tehdä. Tein tehtävän ”activity”-työkalulla, Oppilaan tuotos alla.

Olimme harjoitelleet piirin laskemista Geoboardilla ja oppilas laski tehtävänä tähän kuvapohjaan. Sain saman tien tietoa, miten asia oli omaksuttu

Lukemisen harjoitteluun sovelluksella oppilas voi äänittää omaa lukemistaan vaikka kotona. Oppilas kuvaa ensin luettavan lukuläksyn ja äänittää lukemistaan esim. minuutin ajan ja laittaa merkin kohtaan, johon pääsi. Harjoitteluun voisi lisätä, että oppilas harjoittelisi lukuläksyä muutamia kertoja ja äänittämiseen uudelleen lukemistaan. Tällöin hän voisi vertailla, oliko lukusujuvuus parantunut eli ehtikö hän lukea enemmän sanoja kuin ensimmäisellä kerralla.

Vertaispalautteen antamista pystyy helposti harjoittelemaan Seesaw:n avulla. Sovelluksessa opettaja voi laittaa oppilaille mahdollisuuden kommentointiin. Tämä on oiva keino harjoitella asiallista palautteen antamista kaverille. Ongelmatilanteissa opettaja voi poistaa asiattomat kommentit ja päästään keskustelemaan palautteen antajan vastuusta. Omassa luokassani näin on tapahtunut kerran.

Seesawssa on lukematon määrä opettajien jakamaa materiaalia. (Seesaw Library) Sen ongelmana on, että se on suurimmaksi osaksi englanninkielistä. Niistä saa kuitenkin mukavasti käyttövinkkejä.
Opettajat voivat jakaa materiaalia halutessaan muiden käyttöön.

Huoltajien mahdollisuus olla mukana seuraamassa lapsensa koulutöitä on yksi Seesaw:n parhaista puolista. Vanhemmat näkevät vain oman lapsensa laittamat tiedostot. Käytän lisäksi ”Koulussa tapahtuu”- kansiotani niin, että jaan sitä kautta valokuvia/videoita touhuistamme.

Seesaw:ssa on valmis lomake tietosuojaan (GDPR) liittyen. Olen kääntänyt sen suomeksi ja lähettänyt koteihin.

Satu Horst
satu.horst@turku.fi