Samhällslära med Clips som verktyg

Samhällslära med Clips som verktyg

Det här projektet har jag gjort tre gånger nu och eleverna har uppskattat det varje gång. Jag har gjort projektet i samhällslära men man kan naturligtvis använda arbetssättet i andra ämnen också. Jag börjar alltid första lektionen med en bild ur samhällsläraboken, en bild som visar ett problem. Bilden visar ett samhälle, en situation eller ett problem och tillsammans i klassen diskuterar vi vad vi ser på bilden. Vi plockar ut problem ur bilden. T.ex. att barnen leker på gatan.

När vi har plockat ut problemen och diskuterat dessa så tar vi fram lärplattan och öppnar appen Clips. Jag berättar och visar hur programmet fungerar och hur man lägger till bilder och filmer. Jag visar funktionerna åt eleverna så att de kan jobba självständigt. När vi har lärt oss hur appen fungerar ger jag uppgiften åt eleverna.

Eleverna får under ca10-15 min leka detektiver och använda clips som sitt förstoringsglas. De ska söka efter problem i skolan och på skolgården. Det kan vara stora problem såsom söndriga fönsterrutor eller mögliga hus, till de små sakerna som skräp på marken eller en spik som står ut ur väggen. Problemen fotograferas eller filmas, eleverna får välja själva om de vill prata på filmen eller om de ber någon annan prata. Foton och filmerna sammanfogas till en film. Efter första lektionen får eleverna läxa att titta på problem på vägen hem och hemma. Läxan görs med Clips. Det som filmas och fotas på vägen hem och hemma kan sättas till den film de redan skapat under lektionen i skolan.

Lektion 2 diskuterar vi förra lektionen och tittar på det eleverna har gjort. Nu får de fundera på vilka förbättringar man kunde göra åt de problem de har hittat. Kan problemen åtgärdas? På vilket sätt? Vi tittar även på hur man sätter till ljud till den egna filmen eller hur man gör så att det dyker upp figurer eller texter. Samtidigt får gruppen en ny uppgift och den här gången ska de söka efter det som är bra, i skolan, på skolgården på vägen hem och hemma. Eleverna ska skapa ett nytt projekt och filma och fotografera det som är bra. Även denna gång får eleverna en läxa, de ska hitta det som är bra hemma och på vägen hem.

Lektion 3 får eleverna visa upp det de har gjort. Jag har gjort på olika sätt med olika grupper, med en grupp visade vi bara i smågrupper, i en annan klass gjorde vi så att allas filmer visades upp och den tredje visade bara de som ville. Vi utvärderar arbetet med projektet, detta kan göras på många olika sätt. Man kan ha en självutvärdering eller en kamratutvärdering, detta kan göras antingen muntligt eller skriftligt. Jag har gjort på båda sätten med de olika grupperna. Slutligen diskuteras hur olika allas filmer blivit och man får ställa frågor till varandra.

Film gjord av Birk Berlin, åk 4, Sirkkala skola 2019

Jessica Nyman