Polku-malli oppilaan urapohdintaan


Polku on oppilaanohjauksen yhteenvetotyökalu. Työkaluun on koottu oppilaan urapohdinnan vaiheet yläkoulussa. Yhteenvetotyökalua voi käyttää riippumatta siitä, mitä oppimateriaaleja opinto-ohjaaja käyttää tai mitä työmuotoa ohjauksessa painotetaan. Polkuun on koottu opetussuunnitelman perusteiden määrittämät keskeiset sisällöt, joiden suorittamisen jälkeen oppilaalle voidaan antaa suoritusmerkintä.

Oppilas kokoaa Polku -yhteenvetotyökaluun koulutusvalinnassa tarvittavia tietoja. Se on oppilaan oman työskentelyn yhteenveto. Toisaalta aineiston avulla kerromme oppilaalle, mitä edellytämme oppilaalta suoritusmerkinnän saamiseksi ja toisaalta oppilas pystyy palauttamaan mieleensä oman pohdinnan ja arvioinnin sisällöt, kun hän asettaa yhteishakuvaihtoehtoja tärkeysjärjestykseen.

Polku jakaantuu seuraaviin osiin ja sisältöihin:
• Oppiminen: omien vahvuuksien tunnistaminen yläkouluaikaisen opiskelun ja toisen asteen koulutusvalinnan näkökulmasta sekä opiskelutavoitteiden asettaminen.
• Työ: havainnot ammatinvalintatestien tuloksista, omien työelämään tutustumisen kokemusten arviointi ja mielenkiinnon kohteiden rajaaminen.
• Koulutus: koulutusvaihtoehtojen arviointi, koehaku ja pitkän aikavälin suunnitelmat.

Polku -yhteenvetotyökalu löytyy O365:n OneNote -muistikirjasta. Jokainen opinto-ohjaaja voi tarvittaessa muokata työkalua haluamaansa muotoon. OneNote muistikirjaa levitetään Turussa kaikille oppilaanohjaajille, jotta se saadaan oppilaiden kanssa laajaan käyttöön.