Oppilastyön dokumentointi iPadilla

Lähtökohtana oli tutkia mahdollisuuksia käyttää kokeellisen työskentelyn tulosten dokumentointiin kirjan sijaan iPadia. Oppiaineena oli fysiikka ja tehty työ oli 7. luokan kurssiin kuuluva äänen tuottaminen värähtelijän avulla. Tarkoituksena oli hakea mallia, jonka soveltaminen ei söisi oppitunnista paljoa työkirjan käyttöä enempää aikaa, joten periaatteena oli less is more.

Oppilaiden tekemässä tutkimuksessa rakennettiin soitin, joten dokumentointiin kuului tarvittavien välineiden kuvaaminen, soittimen rakentamisen selittäminen ja valmiin soittimen soittaminen. Tuotos tulisi siis sisältämään tekstiä, kuvia ja videota. Appeina tuntui luontevalta käyttää valmiiksi asennettuja PowerPointia/Keynotea, sekä iMovieta.

Oppilaille oli etukäteen kerrottu soittimen rakentamisesta ja että he voivat tutkia vastaavia rakennusprojekteja esim. Youtubesta ja tuoda kotoa omia materiaaleja. Valtaosa ei näin tehnyt, joten varaston kumilenkit, pahvilaatikot ja lasiastiat saivat käyttöä.

Oppilaille annettiin ohje kirjoitettavista ja kuvattavista asioista ja heidät päästettiin työn touhuun. Koko hommaan oli aikaa noin tunti, joten tekemiseen oli riittävästi aikaa, sähläämiseen ei. Soittimien rakentamisessa oli osalla ryhmistä alkuvaikeuksia, mutta kaikki saivat projektinsa valmiiksi ja videon koostaminen sujui ennakoitua nopeammin.

Kokeilu oli mielestäni menestys, koska alkuperäinen tavoite, eli soittimen rakentamisen ja soittamisen dokumentointi toteutui. Työskentelyä seuratessa kävi selväksi, että tällaisessa projektissa pitää olla riittävän vähän työvaiheita ja riittävän lyhyet ohjeet.