Office365-ohjelmistoja matematiikassa

Havainto oppilaiden vaihtelevista tvt-taidoista lienee jokaiselle opettajalle tuttu. Viihdekäyttäjinä näppärät oppilaat eivät hallitse tietotekniikan hyötyohjelmien käyttöä. Taitoja harjaannutetaan usein erillisillä tvt-tunneilla, mutta silloin ymmärrys työvälineen mahdollisuuksista jää osalle oppilaista vajavaisiksi ja toiston määrä jää samalla liian vähäiseksi.

Turun Lyseon koululla kokeiltiin opetusjaksoja, jossa eri Office-perheen ohjelmistoja hyödynnettiin matematiikan opiskelussa. Tavoitteena oli opettaa Office365-ohjelmistojen käyttöä luontevana osana matematiikan tunteja ja etsiä tapoja, joilla tvt tukee toiminnallista ja havainnollistavaa opetusta. Näistä kokemuksista on koostettu opetusvinkkien paketti, joka sisältää opettajalle valmiita ideoita, joiden kokeilemisen kautta työskentelyä ja työtapojen kehittelyä on helppo jatkaa oman ryhmän tarpeet huomioiden. Opettaja voi toteuttaa yksittäisiä oppitunteja tai rakentaa laajemman opetuskokonaisuuden.

PowerPoint toiminnallisen opiskelun dokumentoinnissa

Ensiksi kokeilimme PowerPointin hyödyntämistä tunneilla, joilla tutkittiin lukujen jaollisuutta. Tehtävänä oli kirjautua yhteiseen pp-esitykseen, johon oli valmiiksi avattu runsaasti dioja, joiden otsikko riville oli kirjattu lukuja.  Esityksen avattuaan oppilaan tuli valita yksi dia lisäämällä oma nimensä otsikkoriville. Sen jälkeen oppilaan tuli noutaa dian otsikkorivillä oleva määrä makarooneja ja jakaa ne tasan niin monella tapaa, kuin keksii. Jokainen keksitty ratkaisu tuli kuvata ja liittää valokuva diaan. Oppilailla oli käytössään henkilökohtaiset iPadit.

Olimme aiemmin harjoitelleet sähköpostin käyttöä, joten jakolinkin avaaminen sähköpostin kautta kertasi hyvin aiempia harjoitteita. Taululle kirjatut vaiheohjeet ohjasivat oppilaita etenemään ja opettajilla (lo, eo) oli aikaa ohjata yksittäisiä oppilaita.

Työskentely eteni oletettuakin jouhevammin ja tunnin edetessä työtavasta tuli esiin etuja, joita emme ennakolta osanneet edes odottaa. Diaesityksestä saattoi nopeasti havainnoida miten työskentely kunkin oppilaan osalta eteni ja miten hyvin oppilas ymmärsi jaollisuuden käsitteen. Eriyttäminen oli niin ikään luontevaa; eri tasoilla harjoittaville oppilaille saattoi osoittaa taitotasoon sopivia lukuja ja kaikki saattoivat työskennellä yhteisen tehtävän äärellä.  Tunnin päätteeksi opettajan saattoi vielä tarkistaa, miten oppilaat olivat edenneet työssään ja oliko opiskelun kohteena ollut asia varmasti ymmärretty. Yhdessä valmistettu esitys toimi hyvin seuraavan oppikirjatunnin opetustuokiona ja motivoi lapsia valmista materiaalia enemmän.

Erilaiset sovellukset tarjoavat vastaavia mahdollisuuksia opiskelun dokumentoinniksi. Tämän työtavan ehdottomana etuna on kuitenkin se, että työskentelyn lomassa harjaannutettiin yleisiä hyötyohjelmistotaitoja. Esimerkkinä kuvatulla oppitunnilla toistoa tuli niin paljon, että koko ryhmä oppi lisäämään kuvia diaesitykseen. Seuraavilla tunneilla toimintatapaa jatkettiin, mutta mukaan lisättiin uusia opittavia elementtejä Powerpoint-ohjelman ominaisuuksista. Työtapaa sovellettiin myös muiden oppiaineiden tunneilla.

HAJOTUKSET LUVUILLA 1-20: http://bot.fi/2ms8

JAOLLISUUS: http://bot.fi/2ms6

SANALLISTEN TEHTÄVIEN HARJOITTELUA: http://bot.fi/2ms7

Excelin alkeita

”Voiko tuuria oppia?”-jakso syntyi muutama vuosi sitten kakkosluokkalaisen pojan äänen lausumasta oletuksesta, jonka mukaan aikuisen kädellä nopalla on helpompi heittää hyvin. Tämän jälkeen opintojaksoa on kokeiltu useilla eri luokka-asteilla soveltaen sisällöllisiä tavoitteita. Toistuva rakenne mahdollistaa oppilaskohtaisen eriyttämisen ja oppilaat ovat poikkeuksetta olleet erittäin motivoituneita harjoitukseen.

Tuurin oppimista tutkitaan toistamalla usean päivän ajan samat työvaiheet:

  • Oppilas heittää 12 tai 24 kertaa noppaa kirjaten jokaisen heittotuloksen ylös.
  • Valittujen sisältöjen mukaan oppilas laskee heitoistaan esimerkiksi yhteistuloksen, keskiarvon, mediaanin, tyyppiarvon, jne. ja esittää tulokset sovitulla tavalla esimerkiksi pylväsdiagrammin muodossa.
  • Kaikkien oppilaiden tulokset kootaan yhteen ja jakson niistä keskustellaan jakson aikana.

”Voiko tuuria oppia?” -jakson voi toteuttaa sekä perinteisin välinein että tvt-avusteisesti. Taulukkolaskentaohjelmistojen hyödyntäminen lienee monessa alakoulussa vähäistä. Niihin tutustuminen on kuitenkin monelle oppilaalle innostavaa. Ensimmäisillä kerroilla opettajan kannattanee jakaa valmiita excel-pohjia oppilaiden täytettäväksi. Työskentelyn edetessä tvt-osaamiseen liittyviä tavoitteita voi halutessaan syventää.

ESIMERKKEJÄ EXCEL-POHJISTA:

http://bot.fi/2mrh

http://bot.fi/2mri