Matematiikan kotitehtävät digitaalisiksi

Matematiikan kotitehtävät sähköiseen muotoon ViLLEn avulla

Oppitunnin alusta menee yleensä liian paljon aikaa kotitehtävien tarkastamiseen. Ne oppilaat, jotka ovat huolellisesti tehtävät tehneet, eivät tästä ajasta paljoakaan hyödy ja ne oppilaat, jotka ovat laiminlyöneet kotitehtävät, eivät niitä voi tarkastaakaan. Kun oppitunti voidaan aloittaa suoraan uudella opittavalla asialla, on tunnin aloitus täsmällinen, selkeä ja motivoiva. Tarvittaessa voidaan tietenkin vanhaa asiaa kerrata, mutta sitä ei tarvitse tehdä kotitehtävien tarkastamisella.

Kotitehtävien tekeminen sähköisesti kotona päätelaitteella antaa moni etuja. Tehtävät voidaan laatia niin, että oppilas saa heti tehtävän tehtyään palautteen, menikö tehtävä oikein vai väärin. Hän voi halutessaan tehdä väärin mennään tehtävän uudelleen. Opettajalle oppilaiden eriyttäminen on helppoa eritasoisilla tehtävillä ja oppilaalle lisätehtävien tekeminen mahdollista.

ViLLE-ympäristössä kotitehtävät näkyvät oppilaalle, kun hän avaa matematiikan kurssin, johon hänet on lisätty. Opettajana määritän kuinka kauan ja mitkä tehtävät oppilaalla on näkyvissä. Käytännössä avaan aina tunnin lopuksi uudet kotitehtävät näkyville oppilaille ja laitan tehtävät sulkeutumaan seuraavaa tuntia edeltävänä iltana klo 24.00. Näin oppilaat eivät myöskään voi kopioida kotitehtäviä ennen oppituntia kavereilta käytävässä tai bussissa, vaan ne tehdään kotona. Ennen oppituntia on helppo tarkistaa ViLLEn kotitehtävänäkymästä, ketkä oppilaista ovat kotitehtävät tehneet ja siirtää tieto wilmaan huoltajien nähtäväksi. Samassa näkee myös helposti, jos jokin tehtävä on ollut vaikea ja oppilaat ovat tehneet siinä paljon virheitä tai käyttäneet huomattavan paljon aikaa. Tällaiset tehtävät on tietenkin hyvä käydä läpi seuraavalla oppitunnilla.

Teknisiä ongelmia ViLLEn kanssa on tullut kohtuullisen vähän. Oppilaiden ja heidän huoltajien kanssa on sovittu, että jos kotona sähköisiä kotitehtäviä ei voi tehdä, oppilas tekee oppikirjan kotitehtävät näiden sijaan.

Oppilaat ovat ottaneet sähköiset tehtävät hieman kaksijakoisesti vastaan. Tunnolliset oppilaat, jotka ovat aiemminkin tehneet hyvin kotitehtäviään, pitävät sähköisiä tehtäviä vaihtelevina ja hyvinä. Myös pelilliset kotitehtävät olivat monen mielestä tosi mukavia. Oppilaat, jotka ovat ennen tehneet laiskasti kotitehtäviä huomasivat, että kotitehtävien kopioiminen kaverilta ei onnistu ja historia heidän kotitehtävistään säilyy näkyvillä ViLLessä. Opettajalle tämä tuo helpotusta arviointiin. ViLLEStä näkee helposti kokonaisuutena oppilaiden tekemien kotitehtävien ja lisätehtävien määrän ja myös sen kuinka hyvin tehtävistä on suoriuduttu.

Mika Rantanen

 

Ville -oppimisympäristön käyttökokemuksia erityisopetuksen luokkatilanteissa luokilla 7-9 

Ajatus kotitehtävien siirtämiseksi verkkoon lähti siitä, että matematiikan erityisopetuksen yhtenä haasteena on se, että oppilaat eivät tee kotitehtäviä säännöllisesti. Silloin kun kotitehtäviä tehdään, niitä ei tehdä kovin montaa kappaletta. Suoritettuja laskutoimituksia tulee vähän.  Erityisopetuksen tarve matematiikassa johtuu usein laskurutiinien puuttumisesta ja siitä, että tiedot aikaisemmin opetetusta ovat puutteellisia.

Oppitunnit tulisi käyttää tehokkaasti laskemiseen sen sijaan, että tarkistetaan kotitehtäviä, joita osa oppilaista ei ole tehnyt tai ne on tehty huolimattomasti. Tunnin alusta kuluu helposti 10min pelkästään kotitehtävien tarkistamiseen.

Tarkoituksena oli siirtää kotitehtävät verkkoon ja tähän Ville -ympäristö oli sopiva, teimme kotitehtäviä verkkotehtäviksi 7 –luokkalaisille. Yleisopetuksessa verkossa tehtävät laskut toimvat hyvin, varsinkin kun oppilailla on henkilökohtaiset päätelaitteet käytössään. Erityisopetuksessa sen sijaan ongelma säilyi samana: oppilaat eivät edelleenkään tehneet kotitehtäviä. Muutinkin heti Villen käyttöä siten, että käytämme yhden tunnin viikossa tehtävien tekemiseen Villessä. Oppilaat saavat näin huomattavasti enemmän toistoa ja palaute laskujen onnistumisesta tulee välittömästi. Opettaja pystyy myös helposti seuraamaan oppilaan edistymistä. Suurimmaksi ongelmaksi on muodostunut oppimisympäristön hitaus. Osalla tunneista oppilaat eivät ole saaneet tehtyä kovinkaan paljon tehtäviä johtuen juuri ohjelman jumiutumisesta ja runsaasta lataamisesta. Osa Villen kuvista ei myöskään näy kaikilla laitteilla.

Villen käyttö perjantain matematiikan tunneilla on kuitenkin osoittautunut hyväksi tavaksi, eivätkä oppilaat ole kyllästyneet ohjelman käyttöön. Usein Ville –tuntia jopa odotetaan. Omalla ajalla tapahtuvaa työskentelyä Ville ei ole erityisopetuksessa lisännyt. Oppilaat eivät edelleenkään tee kotitehtäviä. Laskusuoritteiden määrä on sen sijaan lisääntynyt runsaasti.

 

Antti Kontula
erityisopettaja