Kuvataiteen TVT-tekniikat tutuiksi

Turun Kuvataide Discoilee Idipsumisti uuden opsin hengessä

Syksy 2017 meni ja kevät 2018 tuli. Kuvataiteen projektin aikataulu on erittäin kiireinen ja aikaa olisi mennyt enemmänkin tiukan projekti aikataulutuksen puitteissa. Alusta lähtien oli selvää, että materiaalia tuotetaan oikeasti oppitunneille ja seiskaluokkien oppilaille eikä vaan lämpimikseen. Seiskaluokkalaiset ovat saaneet henkilökohtaiset päätelaitteen käyttöön lukuvuoden alussa, eikä tarvittavaa digimateriaalia tai koulutusta ole ollut olemassa. Kuvataiteellisen tvt-tukimateriaalin tekemisessä keskityttiin täsmäsuunnitteluun ja rakennemalleihin, koska lopputuotokset olisivat jokapäiväisessä tvt-oppilaskäytössä. Tehtävienpohjiksi olisi löydettävä ja rakennettava yhtenäinen ja selkeä ja aikaakestävä ”layout”.

Kuvataiteen opiskelijat tutkivat uusia TVT-tehtävä ja -ohjelappuja. Kuva: Tommi Ranti, 2018 Rieskakuvis

Keväällä valmistui kuusi kappaletta konkreettista digiohjeita opettajien ja etenkin oppilaiden käyttöön allekirjoittaneen digikynästä. Matalankynnyksen tvt-ohjeet rakennettiin niin, että oppilas pääsee eteenpäin kuvataiteellisessa tehtävässä, mutta joutuu selvittämään perusjuttuja itse esim. missä on tallenna näppäin tai miten ohjelma löytyy netistä. Itseohjautuvuus ja proaktiivisuus tehtävien tekemisessä korostui. Vertaistuki oppilaiden kesken on myös mahdollista, kun tarvittava tieto ei ole vaikeasti saavutettavissa.

Ikävää oli, että työkaveri lopetti hankkeen kesken ja luonteva kehittävä vuorovaikutus väheni. Lisäksi suunnitteilla oleva Turun Kuvataideopettajien ja oppilaiden tvt-nettisivusto jäi myös tekemättä ajan ja tuntien vähyyden vuoksi. Kuvataiteen www-sivustolle on kuitenkin julkaisutila ja osoite varattuna. Myös alustavat suunnitelmat miten sivusto rakennettaisiin on jo tehty. Ehkäpä siinä on kesäduuni opelle J

Projektin päätarkoitus oli auttaa opettajia ja oppilaita hyödyntämään henkilökohtaisia päätelaitteita paremmin opetuksessa ja opiskelussa. Ohessa tutkittiin Monialaisten oppimiskokonaisuuksien yhdistämistä, joka oli myöhemmin ajateltuna turhaa ja aikaa vievää työtä ja häiritsi varsinaista opettajille ja oppilaille tarkoitettua materiaalin tekoa. Projektin lopullinen onnistuminen mitataan tulevana lukukautena 2018-2019 uusien seiskojen kanssa.

Hyvää kesää kaikille kuvataiteen ystäville,

Tommi Ranti

KM,TaM, RieskaKuvis: https://www.youtube.com/channel/UCrUdUHJhJFPw1gzqb1HWabQ