Kuvat historian opetuksessa


Cygnaeuksen koulussa tutustuimme kuviin historian opetuksessa. Tässä harjoituksessa kuvaa käsiteltiin ilman siihen liittyvää tekstiä tai selostusta kuten esim. usein oppikirjoissa. Kuvan ei ollut tarkoitus auttaa tekstin ymmärtämistä tai konkretisoida tekstiä vaan kuvalla on ominaisarvo.

Oma kotikaupunkimme Turku on loistava paikka tämän kaltaisen työn kannalta, sillä tutuista paikoista löytyy paljon historiallisia kuvia. Oppilaat tutustuvat kotikaupunkiinsa aivan uudella tavalla ja paikan päällä voidaan käydä katsomassa, miltä tänään näyttää.

Kuvien tarkastelu aloitettiin koko luokka yhdessä keskustellen ja laajasti pohtien mm. kuvan esittämää todellisuutta, mitä mahdollisesti valikoitiin kuvattavaksi ja mitä rajattiin pois kuvasta, milloin kuva on otettu jne.

Seuraavassa vaiheessa kuvia tarkasteltiin pareittain ja eriteltiin omia havaintoja. Parit tekivät muistiinpanoja sekä kuvasta kokonaisuutena että eritellen ihmiset, esineet jne. Tämä vaihe oli erittäin mielenkiintoista kuultavaa koontivaiheessa, sillä havainnot ja erittelyt olivat erittäin monimuotoisia.

Viimeisessä vaiheessa tarkasteltiin kuvasarjaa aiheena elämä Turun kadulla.  Oppilaat kommentoivat aluksi kuvia kerrallaan esim. tapahtumapaikka, teema jne. Samalla kuvat järjestettiin kronologisesti ja tehtiin aikajana. ​Hyviä vinkkejä aikakausiin ja vuosilukuihin antoivat ihmisten pukeutuminen ja kulkuvälineet.

Minna Muallim