Kirjoitusprosessi iPadin sovelluksia hyödyntäen

Prosessikirjoittaminen

Book Creator, Popplet. Book Creator – kirjan kuvitus Superimposella

Projektin lähtökohdat

Opetussuunnitelmassa mainitaan ”…Kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja ja taitoa arvioida omia tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien tuottamiseen yhdessä, rakentavan palautteen antamiseen ja saamiseen..”

Tämän projektin tavoitteena oli harjoitella tarinan ennakkosuunnittelua ja prosessikirjoittamista sekä vertaispalautteen antamista. Päähenkilön ja/tai tapahtumapaikan kuvailu toteutettiin sähköisellä ajatuskartalla, ennen kirjoittamista laadittiin juonikaavio.

Alkuvalmistelu

Ensimmäiseksi kerrattiin oppikirjasta eri kertomustyyppejä yhteisesti: realistinen kertomus, fantasiakertomus, jännitys, kauhu jne.. Keskusteltiin minkälaisia tapahtumia ja juonenkäänteitä kuhunkin kertomustyyppiin voi sisältyä. Kerrattiin minä- ja hänkertojan käyttö.

Palautettiin mieleen miten käytetään Ipadin Popplet-sovellusta, jolla voi tehdä ajatuskarttoja. Popplet on erittäin helppokäyttöinen sovellus. Ensimmäiseksi oppilaiden tuli alustavasti pohtia kertomustyyppiä ja juonta. Läksyksi tuli laatia päähenkilöstä ajatuskartta Popplet-sovellusta käyttäen.

Toisella oppitunnilla tavoitteena oli harjoitella vertaispalautteen antamista esittämällä parille lisäkysymyksiä päähenkilöstä. Ensin opettaja havainnollisti luokan edessä miten tämä tapahtuu. Yksi oppilas kertoi omasta päähenkilöstään asioita, joita oli kirjoittanut läksynä Popplettiinsa. Ope piti silmiä kiinni ja koetti kuvitella mielessään päähenkilön. Hän esitti lisäkysymyksiä henkilöstä. Vastapuoli täydensi kysymysten pohjalta Popplettiaan.

Tämän jälkeen jakaannuttiin pareittain harjoittelemaan samaa eli vuorotelleen esiteltiin oma päähenkilö ja pari esitti lisäkysymyksiä.

Kolmannella oppitunnilla tutustuttiin erilaisiin tarinan aloituksiin. Tarinan voi aloittaa menemällä suoraan asiaan tai tilanteeseen, aloittamalla tapahtumapaikan tai päähenkilön kuvauksella tai perinteisellä satualoituksella “Olipa kerran”.. Kolmannella oppitunnilla pohdiskeltiin ja paranneltiin juonikaaviota ja sen jälkeen aloitettiin tarinan kirjoittaminen. Tarina kirjoitettiin suoraan Book Creatoriin.

Kuvataiteen tunnilla piirrettiin puuväreillä päähenkilö ja sivuhenkilöitä. Kerrankin oppilaat saavat hyvällä omallatunnolla piirtää pientä piiperrystä. Tämä oli varsin mieluisa vaihe, ja moni piirsi kotonakin kuvia. Superimpose-sovelluksen avulla oma piirros vietiin sopivaan taustaan.

Jokainen kirjoitti tarinaa Book Creatoriin tarvitsemansa ajan. Eriyttäminen oli helppoa, koska valmiit oppilaat saivat piirtää lisää kuvia. Näin verkkaisemmin eteneville jäi enemmän aikaa kirjoittaa tarinaa eikä työrauha kärsinyt.

Kun tarinat olivat valmiit omaan Book Creator tekstiin lisättiin kuvat.

Valmiita tarinoita ja Book Creator- kirjoja esiteltiin pienryhmissä ja ne jaettiin opettajalle OneDrivessä.

Minna-Maria Aaltonen