Kielten sanelut ja sanakokeet helposti sähköisesti Formssilla

Yksi peruskoulun aikana opeteltava taito on sähköiseen kokeeseen vastaaminen. Lähdin pohtimaan, että mikä olisi yksinkertainen tapa lähteä harjoittelemaan tätä taitoa. Pohdinnan jälkeen päädyin äidinkielen saneluihin. Näitä tehdään suhteellisen paljon kaikilla luokka-asteilla ja niissä sähköisen kokeen automaattinen korjaus/pisteytys vähentää opettajan työtä selvästi. Lisäksi saneluissa vastaukset ovat yleensä lyhyitä jolloin koneella kirjoittamisen osaaminen ei nouse isoon rooliin. Kun oppilaat osasivat tehdä saneluita Formssilla, laajensin harjoittelua myös englannin kielen opiskeluun. Aloimme tehdä englannin sanakokeet myös sähköisesti. Kokeilimme koulussamme Forms-sanelua myös mm. 2. luokan oppilailla.
Testien tekoon olisi toki useita ohjelmia, mutta päädyin hyödyntämään kaupungin kaikille tarjoamaa ja laajasti käytössä olevaa O365-oppimisympäristöä. O365-oppimisympäristössä on kyselyiden ja testien tekoon tarkoitettu Forms-ohjelma. O365 etuna on se että kaikille Turun peruskoulujen oppilaille luodaan automaattisesti tunnukset ko. oppimisympäristöön ja ne ovat samat tunnukset joilla oppilaat kirjautuvat myös OPAS-koneille. Mielestäni Forms-kokeen tekeminen on helppoa ja noin 30 min henkilökohtaisessa ohjauksessa esim. digitutorin kanssa oppii opettaja jo kaikki tarpeelliset asiat sanelun tekemisestä aina tarkistettujen tulosten jakamiseen asti. Yksi hyvä tapa voisi olla ottaa lyhyt iltapäivä (1-1,5h) koulutus esim. Top-keskuksesta koko koulun henkilöstölle.

Pohjatyöt luokan kanssa

Omalla luokallani (5.lk) on käytössään henkilökohtaiset iPadit. Ennen sanaluiden aloittamista osasivat oppilaani kirjautua O365-palveluihin ja olimme myös harjoitelleet pädin peruskäyttöä sekä sillä kirjoittamista. Vähimmäisvaatimus saneluiden toteuttamiseksi on että oppilaat osaavat käyttää qr-koodia ja kirjoittaa laitteella.

Sanelun tai sanakokeen tekeminen

Opettajan osalta homma alkaa sillä että opettaja kirjautuu edu turku osoitteessa O365-palveluihin ja valitsee sieltä Formssin. Formssissa voi luoda kahta erilaista lomaketta, ”uusi lomake” tai ”uusi tietovisa”. Kokeiden tekoon on tarkoitettu ”uusi tietovisa” kohta. Tavallisen sanelun teko on todella nopeaa, koska nimi kysymystä lukuun ottamatta sama kysymys (Kirjoita kuulemasi sana) vaan kopioidaan niin monta kertaa, kun sanoja halutaan. Tämän jälkeen ohjelmalle kerrotaan mikä on kunkin kohdan oikea vastaus, jotta automaattitarkastus tekee tarkastuksen puolestasi. Voit kirjoittaa useita hyväksyttyjä vastauksia. Jatkossa kun kysely on kerran tehty, ei tarvitse muuttaa kun päivämäärä ja oikeat vastaukset. Forms ei hyväksy puolikkaita pisteitä pisteytyksessä, joten jos haluat antaa osittain oikeasta vastauksesta pisteitä, valitse maksimi pistemääräksi vähintään kaksi. Itse käytän yksinkertaisissa sanoissa 2p/kohta ja lauseiden tapauksessa 4p/kohta. Kielten sanakokeissa kannattaa myös hyödyntää muita Formssin mahdollistamia kenttiä kuin sanelussa käytetty tekstikenttä. Usein esimerkiksi kirjoitusasultaan vaikeimmissa sanoissa käytän välillä valintakenttää, jossa oppilaan tulee valita neljästä vaihtoehdosta oikea. Tämä myös helpottaa korjaamista, koska automaattikorjaus osaa pisteyttää valintakentät ilman ongelmia.

Vastauksien kerääminen

Seuraava vaihe on vastauksien kerääminen, siihen on useita eri vaihtoehtoja. Itse käytin alkuun qr-koodia, myöhemmin jaoin linkin Teamssin keskusteluun ja nyt viime aikoina olen hyödyntänyt Teamssin ”tehtävät” osiota. Lisäksi huomioitavaa on se että kirjautuvatko oppilaat O365-palveluun aloittaessaan kokeen. Kirjautumisen etuna on että oppilas voi tarkastella tekemäänsä koetta myös myöhemmin ja nähdä mahdolliset opettajan kommentit ja tekemät muutokset automaattikorjaukseen. Tarkastelu tapahtuu klikkaamalla samaa linkkiä/qr-koodia josta alun perin kokeen teki. Opettaja valitsee vaatiiko koe kirjautumista ennen linkin jakoa (oletuksena kirjautuminen vaaditaan). Äärimmäisen tärkeää on huomata, että laitteesta jolla sanelu tehdään, täytyy kytkeä automaattinen oikeinkirjoitus tai muu vastaava pois päältä.
Qr-koodi on helpoin niissä tapauksissa, kun oppilaalla ei ole käytössä henkilökohtaista laitetta. Qr-koodia kannattaa käyttää myös jos oppilaiden ei ole tarkoitus kirjautua O365 palveluun. Qr-koodin hankaluus tulee jos oppilaat ovat kirjautuneet koetta varten ja haluaisit että oppilaiden on mahdollisuus tarkastella testiään myöhemmin, mahdollisten korjausten jälkeen. Tällöin käytetty Qr-koodi kannattaa laittaa talteen johonkin.
Linkin jakamiseksi on olemassa todella useita tapoja. Omasta kokemuksesta ehkä yksi helpoimmista oli jakaa linkki Teamssin keskusteluun. Toisaalta jos Teams on käytössä, kannattaa suoraan ottaa käyttöön Teamssin ”tehtävät” toiminto ja jakaa koe aina siellä. Näin kaikki kokeet jäävät oppilaalle talteen yhteen paikkaan.

Kokeiden tarkistaminen

Kun oppilaat ovat kokeet tehneet opettaja tarkistaa automaattikorjauksen vääriksi merkitsemät vastaukset. Varsinkin englannin sanakokeessa usein annan 1/2 kun oppilaalla on yksi kirjain väärin. Kun opettaja on korjannut kaikki, hän julkaisee kokeet takaisin oppilaiden tarkasteltavaksi. Tämä onnistuu vain jos oppilaat kirjautuivat koetta tehdessään. Opettajan kannattaa ladata kokeista itselleen valmis Excel-tiedosto, josta on mahdollista tehdä koottu taulukko jossa esimerkiksi kaikki syksyn sanakokeiden tulokset.

Vinkkejä ja huomioita

Huolimatta alla olevista haasteista, koen että Formssin hyödyntäminen ko. kokeissa on hyödyllistä ja alun jälkeen Formssin hyödyntäminen on vähentänyt työmäärääni niin kokeiden korjaamisessa kuin toteuttamisessa.

Linkki yhteen esimerkkiin englannin sanakokeeseesta, jota saat vapaasti hyödyntää.
• Mikäli koululla on useita rinnakkaisluokkia, niin sanelut/sanakokeet kannattaa jakaa opettajien kesken ja näin jokaisen ei tarvitse tehdä jokaisesta kappaleesta itse koetta. Formssissa on tätä varten monista toiminto.
• Mikäli oppilaat aikovat käyttää kirjautumista, on todella tärkeää, että oppilaat osaavat tunnuksensa ja salasanansa ulkoa. Koetilanne menee nopeasti kaaokseksi jos useat oppilaat eivät muista tunnustaan tai salasanaansa. Tämä ongelma poistuu jos oppilailla on Teams käytössä ja ovat valmiiksi kirjautuneena sinne ja opettaja on jakanut kokeen Teamssin koetyökalulla oppilaille.
• Oppilaan ei ole mahdollista tarkastella vastaustaan enää myöhemmin, jos kirjautumista ei ole käytetty. Tämä on hankalaa erityisesti kielten sanakokeissa, koska ainakin itse annan usein puolet pisteistä jos oppilaalle on sattunut jokin pieni kirjoitusvirhe. Ilman kirjautumista oppilaiden pitää tulla opettajan koneelta katsomaan päivitetty tulos ja mahdolliset opettajan kommentit. Voit myös tulostaa kokeet takaisin oppilaalle.
• Mikäli automaattinen oikeinkirjoitus asetus on päällä oppilaan käyttämällä laitteella, sanasaneluista menee idea kun punaviiva sanan alle kertoo oppilaalle, että korjaa virhe. Mikäli opettaja ei voi luottaa siihen että oppilaalla on ko. toiminto pois voi opettaja pyytää oppilaita kirjoittamaan jonkun epäsanan, jolloin nopea kierros luokassa paljastaa jos jollain on toiminto päällä.
• Automaattikorjaus reagoi kaikkiin kirjoitusasussa oleviin muutoksiin esimerkiksi jos oppilas on käyttänyt englannin sanakokeessa eri heittomerkkiä kuin kokeen tekijä tulee koko tehtävästä nolla pistettä. Käytännössä englannin kokeessa joudun yli puolella oppilaista pisteyttämään lause muotoiset kohdat itse. Tästä syystä usein oppilaiden lopullinen pistemäärä on suurempi kuin mitä välittömän palautteen perusteella olisi.
• Ei mahdollisuutta 1/2 pisteiden käyttöön. Tämän voi kiertää antamalla maksimi pistemääräksi kaksi yhden sijaan.
• Silloin tällöin esiintyvät Formssin jumiutumiset. Tällöin kokeen on joutunut aloittamaan alusta. Onneksi kyseessä olevat kokeet ovat nopeita tehdä ja tehdä bugit varmasti korjataan.

Jukka Saarikoski